Závěr projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy–Vltava”Registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236

Ke konci prosince 2020 skončí projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který přes dva roky cílil na problematiku nezaměstnanosti na našem území. Po splnění vstupních podmínek mohli jeho účastníci (uchazeči evidovaní na ÚP) využít veškeré podpory od psychosociálního poradenství, tréninkového zaměstnání v rámci pracovní čety až po rekvalifikační kurz zdarma.
Právě poslední rekvalifikační kurzy byly z důvodu špatné epidemiologické situace opožděny. Lektor akreditovaného kurzu Strážný, jehož druhý běh jsme začali realizovat v říjnu, umožnil distanční výuku, a tak tento kurz probíhal z velké části formou samostudia. Závěrečná zkouška byla posunuta na konec listopadu.

V běhu byl také poslední kurz řidičského oprávnění skupiny B, kde rovněž došlo z výše uvedeného důvodu a časové tísně inspektorů k velkému zpoždění. Projekt se podařilo prodloužit o dobu, kdy se kurzy nemohly kvůli vládním opatřením konat, tak můžeme dostát jeho závazkům a umožníme dalším šesti lidem lepší uplatnění na pracovním trhu právě díky zvýšení jejich kvalifikace. Díky tomuto projektu jsme mohli výše zmíněnou formou podpořit 35 dlouhodobě nezaměstnaných osob z našeho regionu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava
Eva Lenhartová

Reklama

Předchozí článekNaše videa vám poradí, jak zvládnout péči v domácím prostředí
Další článekVánoční balíček přání z Pečovatelské služby města Dobříše