Z historie obceBohatý společenský život je ve Staré Huti dlouhou tradicí. Dokládají to snímky některých událostí v třicátých letech minulého století i zápisy v obecní kronice:

Sjezd starohuťských rodáků v červnu 1936
První sjezd rodáků Staré Huti konal se ve dnech 28. a 29. června. Majitelé domů před sjezdem opravovali a bílili stavení a obec nabyla tak svátečního vzhledu. O hlavním sjezdovém dni bylo velmi pěkné počasí. Ranní budíček p. Synkovy hudby uvedl obec do slavnostní nálady. Náves před Holečkovic zaplnila se dopoledne lidmi, rodáci si rukama potřásali a zapisovali se do pamětní knihy. Poté vykonán průvod obcí, jehož se zúčastnili všecky spolky v obci. U pomníku padlých pronesl jeden z rodáků pietní vzpomínkový proslov, zahrány byly hymny a položena kytice růží. Po průvodě uvítal starosta obce p. J. Melichar rodáky a p. říd. Hájek pronesl přednášku o vzniku a vývoji obce Staré Huti. Odpoledne konal se četně navštívený koncert u Holečků, na němž rodáci zdejší i cizí setrvali ve vzájemné zábavě až do pozdního večera. Hudba několikrát přednesla píseň koncertního mistra Al. Synka z Prahy „Vesničko krásná“ ke sjezdu rodáků komponovanou. Druhého dne podnikli rodáci prohlídku obce a potom se rozjeli do svých domovů.

Zajímavě pojatá oslava Dne Matek v roce 1936. Valník, na němž se odehrával program, projížděl obcí a zastavoval na vybraných místech, kde se představení opakovalo.

Jeden ze závodů Sportovního dne v roce 1937. Organizátoři spolu s členkami ČSČK (Československého červeného kříže), bez nichž se takovéto akce neobešly.
11. července konal se na dobříšském okruhu (Prachanda – Stará Huť – Kaštánky motocyklový závod. Ostrá zatáčka u Špínů pozorována byla četnými diváky. O týden později za překrásného počasí podnikl zdejší sportovní klub pro naši obec významný propagační „Sportovní den“. Dopoledních závodů v běhu a v jízdě na kolech, jakož i odpoledních sportovních výkonů na hřišti zúčastnili se i někteří populární pražští sportovci.

A ještě se vracíme k historickým snímkům v předchozích číslech zpravodaje – o kříži u vstupu do obce nám napsal pan Jiří Klika, že nový kříž u Pecků byl vysvěcen 23. dubna 1916 a postavil jej pan Rudolf Bouška.Předchozí článekZprávy ze ZŠ
Další článekČlenové komise pro životní prostředí a ekologii: Zeleň, voda, vzduch, odpady, … v Dobříši a okolí