Společenská kronikaBlahopřání

Milý Radku,
vše nejlepší k Tvým narozeninám, které jsi měl 28. února.

Hlavně hodně zdraví, pohody Ti přeje
kamarádka Lucka a kočičí kamarád Matýsek.


Vzpomínky

Dne 4. února 2021 vzpomínáme 2. výročí úmrtí pana Jana Housky.

S láskou a vděčností vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 1. března 2021 by se dožil 75 let můj milovaný bratr, pan Zdeněk Kohoutek – Danny. Jeho náhlý a nečekaný odchod je stále velmi bolestný.

Vzpomeňte, přátelé, s námi!
Sestra Alena s rodinou.

Dne 9. března 2021 uplyne již 17 let, kdy tiše odešla naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Vlasta Mášová z Dobříše. Dne 30. března 2021 uplyne již 31 let od smrti našeho tatínka, pana Miroslava Máši. Dne 11. dubna 2021 uplyne 10 let od smrti našeho bratra, pana Vlastíka Máši. Kdo jste znali tyto vzácné lidičky, věnujte jim, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.

Děkujeme.
Dcera Mirka a syn Karel s rodinami.

Dne 10. března 2021 uplyne již 20 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Černohorský z Homole.

S láskou vzpomíná
manželka Zdeňka
a dcera Alena s rodinou.

Dne 31. března 2021 vzpomínáme nedožitých 90. narozenin maminky, babičky a prababičky, paní Květoslavy Horákové z Dobříše.

Vzpomíná rodina.Předchozí článekV Místní akční skupině Brdy–Vltava jsme stále akční
Další článekSenzační příměstský tábor na konci prázdnin! To je Veselý příměšťák pro holky i kluky