Středisko zdraví, spol. s r. o., v Dobříši přebírá nový jednatel



Pozici jednatele dobříšského Střediska zdraví zastával Mgr. Tomáš Vokurka více jak 7 let. Po jeho loňském jmenování do funkce neuvolněného místostarosty města Dobříše však sám deklaroval, že nebude chtít tyto dvě pozice zastávat současně. Jeho rozhodnutím bylo a je maximálně se věnovat práci ve vedení města. Vzhledem k pandemii koronaviru se však ukončení práce pro Středisko zdraví, respektive dobříšskou polikliniku, a vypsání výběrového řízení na nového jednatele protáhlo o několik měsíců.

Mgr. Tomáš Vokurka nastoupil jako jednatel Střediska zdraví v Dobříši v březnu roku 2013, a jak tvrdí, od začátku to pro něj byla výzva.
„Pevně věřím, že jsem společníky střediska, spolupracovníky ani návštěvníky polikliniky za dobu mého působení nezklamal,“ říká končící jednatel dobříšského Střediska zdraví.

Odcházíte z vedoucí pozice dobříšské polikliniky po dlouhé době. Dokážete říct, co se Vám za tu dobu povedlo?
Myslím, že se toho povedlo dost, za což jsem opravdu rád. Z toho nejdůležitějšího mohu jmenovat například to, že se postupně povedlo velkou část vnitřních prostor polikliniky rekonstruovat a přiblížit požadavkům dnešní doby. Budovu jsme také ve spolupráci s městem kompletně zateplili, pořídili jsme novou střechu, snížili jsme razantně energetickou náročnost. Povedlo se také angažovat pro práci na poliklinice nové a perspektivní lékaře, třeba praktické lékaře MUDr. Ježkovou, MUDr. Krivekovou, MUDr. Kocurka, endokrinologa MUDr. Kasíka či neurologa MUDr. Fardu. Dále jsme také pořídili nové SONO a zřídili pracoviště ultrazvuku, které na poliklinice chybělo.

Co se za Vašeho vedení naopak nepovedlo?
Samozřejmě se najde i pár věcí, které se nepovedly. Asi nejvíc mě mrzí, že v předchozích osmi letech se nepohnulo ve spolupráci s vlastníkem budovy, městem Dobříš, s projektem dopracování prostor nástavby a jejího využití pro zdravotnické prostory. To máme teď šanci změnit. Jako zástupce města jsem navrhl zpracovat projektovou studii na využití této nástavby, kterou nyní finalizujeme.

Z čeho máte za více jak 7 let na dobříšské poliklinice největší radost a co Vám bude nejvíce chybět?
Mám radost ze všeho, co se povedlo, i ze zdánlivých maličkostí, protože ty dokáží vždycky podtrhnout celek. Mám také radost z dobrých, a dovolím si říct, přátelských mezilidských vztahů mezi pracovníky na poliklinice. A právě kolektiv pracovníků, který mi za ta léta opravdu přirostl k srdci, mi zároveň bude také nejvíce chybět.

Po oficiálním odvolání Mgr. Tomáše Vokurky z funkce jednatele Střediska zdraví Dobříš tak město na základě rozhodnutí zastupitelstva vypsalo v červnu letošního roku výběrové řízení na nového jednatele. Na tuto pozici se přihlásilo 9 kandidátů, z nichž výběrová komise doporučila valné hromadě pověřit řízením Střediska zdraví pana Ing. Petra Soudského.

Ing. Petr Soudský se stane novým jednatelem dobříšského Střediska zdraví oficiálně od 1. října 2020.
S jakými vizemi přijímáte roli jednatele dobříšského Střediska zdraví?
Vize je v zásadě jednoduchá, zachovat dosavadní spektrum a objem poskytované zdravotní péče.
Ve vestibulu budovy dobříšské polikliniky jsou informace o jednotlivých ambulancích. Modře jsou označeny ty, které jsou poskytovány přímo pod hlavičkou polikliniky. Budu se snažit, aby počet těch modrých tabulek, ale i těch ostatních s privátními lékaři, byl stále stejný nebo větší.
Zcela zásadní je přitom zdravotnický personál. Mým cílem je poskytovat servis lékařům, ať už privátním nebo kmenovým tak, aby nehledali jiné alternativy k výkonu své činnosti a aby se naplno mohli věnovat tomu, kvůli čemu ordinují, tedy péči o pacienty. Cílem je i to, aby tzv. indukovaná péče, kterou požadují lékaři formou žádanek (např. rentgen, rehabilitace) byla prováděna v maximální možné míře v budově dobříšské polikliniky.

Jako velmi důležitou vidím i spolupráci s nemocnicemi, zejména s tou příbramskou. Možná jednoduchá vize, ale kdo zná potíže např. při shánění lékařů či sester, ví, že to není zase až tak snadné. Samozřejmě k tomu, abych říkal další konkrétnosti např. k vybavení technickému, prostorovému nebo třeba ke smlouvám s plátci zdravotní péče, potřebuji trochu času. Nicméně rád budu seznamovat s novinkami dobříšskou veřejnost, ať už na stránkách těchto listů nebo třeba na webových stránkách Střediska zdraví.

Zpracováno redakcí



Předchozí článekZměny personálního zajištění odpadového hospodářství na MěÚ
Další článekDobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky