Dobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky

Ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com


Od března 2020 využívá město Dobříš elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Rozšíření elektronické nabídky a žádosti o účast umožňuje dodavatelům jednoduché a plně elektronické podávání nabídek. Velmi praktické jsou dvě auditorské funkcionality. Auditor – role umožní přidat do E-ZAKu roli auditora organizace pro zadavatele. Uživatel s tímto oprávněním má pak přístup ke všem zadávacím řízením své organizace. Výhodným rozšířením je pak Auditor – statistiky, který poskytuje nastavitelný přehled o zadávacích řízeních.

V Dobříši používáme také modul Podpora VZMR (Výběrová řízení malého rozsahu, tj. do zákonného limitu 2 mil. Kč bez DPH pro služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce), který nabízí až tři nastavitelné postupy dle interní směrnice. Ne každý dodavatel disponuje elektronickým podpisem. Díky Podpoře VZMR – vypnutí elektronického podpisu můžeme jako zadavatel u VZMR stanovit, zda musejí dodavatelé při komunikaci elektronický podpis použít, což bývá zejména pro menší dodavatele menší technická překážka.

Kromě splnění všech zákonných požadavků u zakázek v režimu zákona jsme nástroj pořídili zejména pro komplexní přehled nad zakázkami. Díky individuální instalaci E-ZAKu tak máme elektronický nástroj, který pomáhá při administraci všech zakázek, tvoří ucelené manažerské přehledy a je pro nás oporou procesu, kdy minimalizuje lidskou chybu nastavenými pravidly. Je plně automaticky napojen na naši spisovou službu a registr smluv. Apelujeme na všechny dodavatele, aby si nastavili e-mailové notifikace na náš oficiální profil https://zakazky.mestodobris.cz/. Tak budou informováni o každé nové veřejné zakázce.

Díky E-ZAKu jsme vysoutěžili opravy ulic, např. ulici Jiráskova provede firma Robstav z jiného regionu, kterou bychom dříve stěží aktivně oslovili. V jiném případě zakázky rekonstrukce ulice U Slavie došlo i k tomu, že vysoutěžená cena byla o téměř 1 500 tis. Kč nižší, než byla předpokládaná hodnota (7 757 tis. Kč) při dodržení stejných parametrů zakázky.

Za město Dobříš Petr Oplíštil, oddělení tajemníkaPředchozí článekStředisko zdraví, spol. s r. o., v Dobříši přebírá nový jednatel
Další článekDotace z rozpočtu města Dobříš 2021