Změny personálního zajištění odpadového hospodářství na MěÚ

Zdroj: Pixabay


Od 1. října 2020 převezme agendu odpadového hospodářství města, včetně spravování motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) od místostarostky města Bc. Dagmar Mášové a Ing. Jitky Kořínkové kolegyně Ing. Kateřina Rambousková.

Dále bude zajišťovat změny v prvotní evidenci místního poplatku za odpady, např. pro nově přihlášené občany.

V případě jakýchkoli dotazů k MESOHu a odpadovému hospodářství ve městě, změny kontaktní osoby odpadového účtu nebo nesrovnalostí v osobách na stanovišti se na ni můžete obrátit osobně – na MěÚ na odboru výstavby a životního prostředí (Mírové náměstí 1602 – nad Penny Marketem) v kanceláři 2.08, druhé patro, na telefonu 318 533 384 či e-mailem rambouskova@mestodobris.cz.

Děkujeme za vaši spolupráci, za to, že třídíte odpady a berete ohled na životní prostředí.

Za město Dobříš Ing. Šárka Tomášková, vedoucí finančního odboruPředchozí článekVýběrové řízení na pozici ředitel/ka Pečovatelské služby města Dobříše
Další článekStředisko zdraví, spol. s r. o., v Dobříši přebírá nový jednatel