Společenská kronika – prosinec 2019Dne 7. listopadu 2019 oslavila své 89. narozeniny paní Květa Došková z Dobříše. Do dalších let jí přejeme moc zdraví a životního elánu.

Syn Karel s rodinou.

Dne 7. listopadu 2019 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí pana Karla Doška z Dobříše, dlouholetého funkcionáře fotbalu a ledního hokeje.
Syn Karel Došek s rodinou a manželka Květa.
Pozn.: Nedopatřením nebyla gratulace a vzpomínka zveřejněna v DL 11, omlouváme se.

Dne 16. prosince 2019 si připomeneme 50 let od tragické smrti při výkonu povolání pana Jaroslava Kopidlanského, lesníka ze Sv. Anny. Kdož jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.
Dne 24. prosince 2019 by oslavila 80. narozeniny paní Eva Havlíková. Bohužel uplynula již 4 léta, kdy nás navždy opustila. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Dne 24. prosince 2019 uplyne třetí výročí, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Navrátil.

S láskou vzpomíná manželka Anna, dcera Dagmar, syn Miroslav, vnoučata a pravnoučata.

Dne 28. prosince 2019 uplyne rok, kdy nás navždy opustila paní Marcela Kudrnová.
Větší bolesti na světě není, než žal z náhlého rozloučení.

Vzpomínají manžel Josef, dcery Jitka a Jana a vnučka Anička.

Dne 28. prosince 2019 uplyne již 30 let od úmrtí paní učitelky Boji Srdínkové. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Syn a dcery s rodinami.

Reklama

Předchozí článekProsinec v Aerobik studiu Orel Dobříš
Další článekVyjádření pana Tomáše Helebranta – jiný pohled na MESOH