Vyjádření pana Tomáše Helebranta – jiný pohled na MESOHPo spuštění nového systému sběru tříděného odpadu se potvrzuje, že MESOH postihuje prakticky jen polovinu obyvatel Dobříše, bydlících v rodinných domech, a že obyvatelé bytových domů se do tohoto sledovacího systému ani přes vidinu cukrátka v podobě slevy na poplatku za svoz odpadů nehrnou.

Potvrzuje se, že MESOH není dobrý pro Dobříš. Zbytečně obtěžuje občany, je nespravedlivý a ke třídění někdy demotivuje. Uvedu příklad dvou domácností z RD. Jedna má 6 členů, třídí, jedenkrát za dva týdny naplní popelnici. Druhá má 2 členy, zaregistrovala se ke zvonům, netřídí, všechno nacpe do popelnice. Po zavedení poplatku na osobu zaplatí domácnost, která třídí a produkuje třetinu odpadu na osobu třikrát více! Za osoby na Dobříši bydlící, ale nehlášené zaplatí poplatek ostatní obyvatelé.

Bytovým domům se vyváží odpad 1× týdně. Pokud se zaregistrují do MESOH, dostanou slevu a už nic je kromě vlastního přesvědčení nemotivuje třídit. Přesvědčených je na Dobříši naštěstí většina, což dokazují čísla o třídění před MESOH. RD se vyváží popelnice 1× za dva týdny. Důsledkem je zápach a hmyz v létě. Budu proto nadále usilovat o spravedlivé platby podle objemu a četnosti a vyvážení, podporovat svoz bioodpadu a všechny rozumné formy třídění, které budou více motivovat, avšak bez obtěžování a sledování občanů. Jsem pro zrušení registrací, lepení cedulek a podivných slev. Snad zvítězí zdravý rozum nad politikařením.

Ještě poznámka: V minulém čísle DL vyšel článek, který mě vyzýval, abych doložil nepravdivost tvrzení uvedených jeho pisatelem v jiném článku ze září 2019. To jsem na výzvu redakce DL učinil. Moje reakce však byla redakcí nejprve zredukována a nakonec nebyla zveřejněna vůbec. Na místě pro moji reakci umístila redakce pravidla, jak se má reagovat. Jen doufám, že to není začátek selekce názorů, které mohou a které už nemohou být v DL publikovány.
Přeji všem krásné a klidné Vánoce a dobré zdraví a spokojenost v novém roce.

Mgr. Tomáš Helebrant, zastupitel


Reakce Bc. Dagmar Mášové, místostarostky:

Důsledně jsme v několika fázích zvažovali všechny možnosti, analýzy a návrhy (včetně účasti, návrhů pana Helebranta), jak lépe, efektivněji a účelněji změnit systém sběru a třídění odpadů v Dobříši. A komise pro životní prostředí a ekologii radě města jednomyslně doporučila pokračovat v zavedení systému MESOH, který je podle referencí expertů nejlepším produktem na českém trhu.

Vyhodnocovali jsme i zkušenosti jiných obcí, které tento systém používají. Jejich výsledky jsou velice pozitivní: rozšířil se sběr odpadu, občané se více zapojili, významně se zvýšilo množství vytříděného odpadu, občané využívají motivačního systému a zamýšlí se nad snížením množství odpadu a v praxi to funguje. ČR v budoucnu plánuje ukončit skládkování a výrazně zpoplatnit odběr netříděného odpadu, což znamená i nárůst poplatků pro občany. Celkové snížení objemu odpadu je tedy dobrá cesta. Osobně jsem byla na inspekční kontrolní jízdě s popeláři a systém sběru fungoval dobře.
Vyjádření k uváděným příkladům: Domácnost zaregistrovaná na veřejné kontejnery, „zvony“, která má obsloužený vysoký objem nádob se směsným odpadem, může získat max. 25 bodů v rámci bonusů za třídění.

Domácnost, která má málo odpadu, a i to málo vytřídí, pravděpodobně získá za třídění méně než 25 bodů, ale získá až 25 bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a až 20 bodů za snižování produkce odpadu. Získání takto vysokého počtu bodů znamená finanční úlevy pro domácnost.


Oficiální vyjádření mediálního výboru (MV) k části „Ještě poznámka“:

Dle názoru MV bylo jednání redaktorky v souladu s jejími kompetencemi – paní Duchoňová postupovala oprávněně v souladu s pravidly pro zveřejňování příspěvků v DL.


Reakce redakce k části „Ještě poznámka“:

Jako nová redaktorka jsem se seznámila s platnými pravidly pro zveřejňování příspěvků, respektuji je a prosazuji kultivované prostředí pro komunikaci na stránkách DL. Žádám o to samé i všechny přispěvatele. Způsob a rozsah zveřejňování reakcí na výzvy čtenářů je v pravidlech jasně uveden a v tomto konkrétním případě nebyl panem Helebrantem respektován (jednalo se o výzvu pana Konopáče o doložení vlastních tvrzení pana Helebranta). Jedná se o možnost konkrétní osoby chránit své dobré jméno, žádat a uvést tvrzení jiné osoby na pravou míru, o což žádal pan Konopáč. Pan Helebrant podmínil zveřejnění své reakce otištěním i obsahu zde výše uvedeného článku, který s výzvou nesouvisel. Doložení tvrzení, o které byl požádán v DL 11, zde nenajdete, protože je do redakce pro DL 12 neposlal a svůj nesouhlas neodvolal.

Ivana Duchoňová, redaktorka DL

Reklama

Předchozí článekSpolečenská kronika – prosinec 2019
Další článekVyjádření pana Jiřího Klimta k dopravnímu značení uzavírek