Město Dobříš chystá za účasti Armády České republiky odhalení pamětní desky generálmajora i. m. Josefa BalabánaGenerálmajor i. m. Josef Balabán byl legionář, československý voják, příslušník odbojové organizace Obrana národa a její zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři králové. Stal se tak jednou z nejvýznamnějších osobností československého domácího protifašistického odboje, jehož památku je třeba připomínat. Vedení města Dobříše za podpory rodiny Colloredo-Mannsfeld a Ministerstva obrany tak nyní připravuje slavnostní odhalení pamětní desky v místě jeho rodiště.

Josef Balabán se narodil 4. června 1894 v hájovně Obora u Dobříše. Pocházel z lesnické rodiny hajného Matěje Balabána. V Sedlčanech se vyučil strojním zámečníkem a v roce 1914 tady nastoupil jako kreslič a nástrojař do firmy Stross.


Vzpomínka na hrdinu Josefa Balabána z Dobříše

Za první světové války bojoval na ruské frontě, kde byl zajat a umístěn do internačního tábora Kašíra nedaleko Moskvy a poté internován v Tule. V červenci 1915 se přihlásil do vznikajících československých legií. Po absolvování poddůstojnické školy byl od listopadu 1917 zařazen k muničnímu parku 1. baterie, v jejíž řadách se zúčastnil bitev u Lipjag či Buzuluku.
Po návratu do nově vzniklého Československa 22. dubna 1920 se stal již v hodnosti poručíka příslušníkem československé armády, kde nastoupil jako velitel 2. oddílu 1. dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova v Praze. Dne 1. listopadu 1921 byl povýšen na nadporučíka a dva roky poté se stal velitelem 1. baterie. Ještě téhož roku byl povýšen na kapitána a v roce 1926 na štábního kapitána. Dne 15. září 1929 byl povolán k dělostřeleckému oddělení ministerstva národní obrany. Rok nato, 7. listopadu 1930, byl povýšen na majora. Od 1. května 1934 do září 1936 působil jako velitel oddílu 1. dělostřeleckého pluku, kde byl 1. července 1936 povýšen na podplukovníka. Od 15. září 1936 byl jmenován přednostou osobní skupiny na Ministerstvu národní obrany.

Poté co vstoupila v platnost mnichovská dohoda a Československo přišlo o své pohraniční oblasti, začal s dalšími důstojníky připravovat plán na vytvoření podzemní armády. Okleštěné Československo se stále více dostávalo pod vliv nacistického Německa a Balabán předvídal, že obsazení zbytku republiky je jen otázkou času. Po okupaci Čech a Moravy nacistickým Německem a zřízení protektorátu pracoval na ministerstvu národní obrany a zároveň se stal členem užšího vedení Obrany národa. Do skupiny později pojmenované jako Tři králové patřili kromě Balabána podplukovník Josef Mašín a štábní kapitán Václav Morávek. Skupina Tři králové se pod Balabánovým vedením podílela na diverzní činnosti. Vrcholem jejich akce byly bombové atentáty v Berlíně. Z obavy před infiltrací gestapa do největší odbojové organizace „Ústřední vedení odboje domácího“ i kvůli neshodám s některými představiteli domácího odboje uvedl do provozu vlastní vysílačku známou pod krycím názvem Sparta II. Při jedné z konspirativních schůzek s bývalými armádními rotmistry (tzv. Prstýnkáři), mezi nimiž mělo gestapo svého konfidenta Antonína Nerada, byl 22. dubna 1941 po krátké přestřelce dopaden a zatčen.

Po příchodu R. Heydricha 27. září 1941 byl Josef Balabán stanným soudem odsouzen k trestu smrti. Dne 3. října 1941 byl v Praze-Ruzyni popraven.
Josef Balabán byl v roce 1946 povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka a následně v roce 1947 do hodnosti brigádního generála. V květnu 2005 byl pak povýšen dokonce do hodnosti generálmajora.

Pamětní deska velitele odbojové skupiny Tři králové Josefa Balabána byla slavnostně odhalena na Den vítězství 8. května 2006 na křížení ulic Evropská a Studentská v Praze 6. Připomíná tak místo, kde byl Josef Balabán po boji s gestapem zatčen.

Slavnostní odhalení pamětní desky Josefa Balabána v Dobříši proběhne za významné podpory Ministerstva obrany a účasti Armády České republiky

Město Dobříš zve touto cestou širokou veřejnost na slavnostní ceremoniál odhalení pamětní desky Josefa Balabána, který se uskuteční v pátek 4. června ve 14.00 u dobříšské hájovny.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o vzpomínkovou akci připomínající československého legionáře, důstojníka prvorepublikové armády, a především hrdinu protinacistického odboje, se pan ministr rozhodl žádost města Dobříše schválit. Akce tak bude v termínu jejího konání zabezpečena čestnou stráží a vojenskou hudbou Posádkového velitelství Praha, statickou ukázkou 152mm samohybné kanónové houfnice DANA 13 dělostřeleckého pluku Jince a průletem dvojice letounů JAS-39 Gripen 21. základny taktického letectva Čáslav,“ potvrdila takto kancelář ministra obrany zajištění bohatého programu.

Zpracovala DH

Armádní cvičení střelby v Brdech okolo roku 1935, zdroj fotografie: archiv historika PhDr. Petra Koury, Ph.D.

Reklama

Předchozí článekSpolečenská kronika
Další článekMěsto chce řešit území v Brodcích komplexně