Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v DobříšiČlenská schůze Sdružení pro obnovu dobříšských varhan odsouhlasila dne 18. 12. 2016 rozhodnutí rady o výběru dodavatele varhan pro kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši. Ze zaslaných 4 nabídek na stavbu nového nástroje byla vybrána varhanářská dílna Kánský–Brachtl z Krásné Loučky u Krnova.
V protokolu výběrového řízení dodavatele varhan ze dne 16. 12. 2016 je uvedeno hodnocení nabídek podle stanovených kritérií. Přesto, že cenová nabídka měla váhu 50 %, o výběru rozhodly technické parametry, zkušenost, odborná úroveň, kvalita a kreativita dodavatele. Nejvyšší bodové hodnocení, 82 bodů, získala firma Kánský–Brachtl a je doporučeno objednateli varhan, římskokatolické farnosti, vstoupit k jednání o uzavření smlouvy. Jedná se o plně vybudovaný dvoumanuálový nástroj s pedálem a 15 rejstříky do původní Vanického skříně. Cena nabídky vč. DPH je 4 209 187 Kč.
Prvním krokem bude zahájení jednání o definitivní podobě nástroje, jeho dispozicích pro potřeby jak liturgické hudby, tak i jiné hudební literatury. Vypracování projektu a dokumentace ke stavbě konkrétního nástroje pro Dobříš již nyní je podmínkou pro možnost podávání žádostí o granty.
Současně chceme na základě vizualizace nástroje nabídnout jednotlivým dárcům možnost adopce varhanních píšťal. Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení činnosti „sdružení“ za rok 2016 a plán činnosti v roce 2017.
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan připravuje v rámci 2. ročníku cyklu KONCERTŮ PRO VARHANY první benefiční koncert na neděli 26. 3. 2017 od 18.00 hodin v Zrcadlovém sále dobříšského zámku. Představí se universitní komorní orchestr Sinfonietta spolu s dechovým orchestrem ze Southamptonu z Velké Británie. Na programu budou skladby od J. Brahmse, A. Malcolma, F. Mendelsshona a De Meije (Symfonie č. 1 Pán Prstenů). Ostatní informace o dalších koncertech pro varhany nabídneme již v příštím čísle DL .
Sdružení děkuje Dobříšskému pokleslému orchestru lidových nástrojů za finanční dar na podporu projektu dobříšských varhan ve výši 2 220 Kč.Předchozí článekMagdaléna kvituje rozhodnutí dobříšského zastupitelstva o hazardu
Další článekZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …