Šárka Miková v DobříšiŠárka Miková zaplnila společenský sál kulturního domu na přednášce Nejsou stejné.

V úterý 11. února jsme společně hledali, jaký typ osobnosti nejenom podle Junga jsme my nebo naši blízcí. Také jsme se zamýšleli nad tím, že ne všem vyhovuje to, co svědčí nám. Mezi účastníky jsme zahlédli velké množství pedagogů ze školek a škol v našem regionu, což je dobrá zpráva pro všechny rodiče. Závěrem byla Šárka k dispozici účastníkům k individuálním konzultacím a bylo možné si zakoupit její knihy.

Děkujeme všem za hojnou účast, zpětnou vazbu a těšíme se na viděnou na další akci.
Vzdělávací akce byla uskutečněna v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630.

Za realizační tým Lucka Bubancová

Reklama