Podpora zaměstnanosti v MAS Brdy–Vltava, o.p.s.Od 7. 2. 2020 probíhal v MAS Brdy–Vltava rekvalifikační kurz „Strážný“. Byl určen pro účastníky projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy–Vltava“ s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236. Dozvědět se o možnosti zapojení do projektu a mít tak příležitost zdarma se účastnit námi nabízeného rekvalifikačního kurzu měli zájemci možnost z letáků na dobříšské pobočce úřadu práce a v kanceláři MAS Brdy–Vltava.

Šlo o akreditovaný kurz „Strážný“ (kód profesní kvalifikace 68-008-E) v rozsahu 40 hodin teoretické výuky. Celkem 5 účastníků se s lektorem a odborným garantem kurzu Mgr. Markem Bílkem ze společnosti M2C, která má mnoho zkušeností s rekvalifikacemi dlouhodobě nezaměstnaných, vzdělávalo v oboru. Obsahem kurzu a závěrečné zkoušky bylo obsluhování technických bezpečnostních systémů, součinnost s IZS, právní minimum a možnost zákroků na narušených objektech. Dále organizování činností k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, vedení dokumentace dohledového centra, činnosti spojené s ostrahou, s kontrolou a nakonec organizování výjezdů zásahových jednotek. Absolventi měli přislíbenou pomoc se získáním zaměstnání v oboru a mohou pak směřovat svou kariéru do ostrahy obchodních center nebo do vrátnic objektů a budov.

Po úspěšném ukončení 21. 2. 2020 absolventi získali „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“. Toto osvědčení má pro absolventy výhodu v tom, že jeho platnost je neomezená, a tak jej není nutné obnovovat.

„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy–Vltava“ se pomalu blíží do finále (08/2020), ale to neznamená, že v aktivitách polevujeme. Stále nabízíme podporu v oblasti sociální, pracovní a dluhové. Pomůžeme vrátit se dlouhodobě nezaměstnaným z našeho okolí zpět na pracovní trh. V květnu 2020 pořádáme krátký kurz „Finanční gramotnost“, který bude zajišťován Poradnou při finanční tísni. Podle zájmu bychom rádi zajistili RK „Sanitář/ka“, kde je pak zejména v našem okolí dobrá možnost následného pracovního uplatnění. Veškeré projektové aktivity jsou zájemcům nabízeny zdarma.

Jste-li osoba vedená na ÚP nepřetržitě déle než rok, vaše doba evidence zde dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců anebo jste evidováni nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň je vám 55–64 let, neváhejte obrátit se na kancelář MAS Brdy–Vltava. Rádi vám poskytneme více informací týkajících se výše zmíněného projektu a dalších našich činností.
Tento projekt s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236 je spolufinancován Evropskou unií.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava, o.p.s,
Eva Lenhartová

Reklama

Předchozí článekŠárka Miková v Dobříši
Další článekSkvělé narozeninové oslavy