Pracovní četa Brdy–Vltava si stále doplňuje kvalifikaciPřestože je pracovní četa nasmlouvaná od okolních obcí na poměrně dlouhou dobu dopředu a práce je opravdu hodně, nezapomínáme na další vzdělávání formou rekvalifikací. Proto se mimo své běžné pracovní povinnosti čtyři naši zaměstnanci zúčastnili dalšího plánovaného rekvalifikačního kurzu „Práce s křovinořezem“, který proběhl v květnu. Tento kurz obsahoval jak teoretickou část, tak i praktický nácvik situací v terénu. Kromě samotné práce se strojem se účastníci seznámili s jeho konstrukcí a údržbou. Nutností je také znát nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Kurz zaštiťovala Vyšší odborná škola a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Celkově strávili pracovníci v kurzu 25 hodin a výstupem z něj jsou osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky.

Závěrem léta, během něhož se pracovníci věnovali kromě jiného vyžínání a přípravě prostor pro pohodlný pobyt místních a rekreantů na březích Vltavy v Županovicích, byl realizován již třetí letošní rekvalifikační kurz pro šest osob z řad účastníků našeho projektu. Tentokrát šlo o „Údržbu městské zeleně“ a probíhal opět pod záštitou Vyšší odborné školy a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Obsah byl velmi široký, od výsadby stromů a květin, druhů trávníků, pedologie až k vhodnému chemickému ošetření rostlin. Tento kurz v rozsahu 100 hodin byl stejně jako předchozí rozdělen na teoretickou a praktickou část. Po úspěšné závěrečné zkoušce obdrželi účastníci osvědčení, které jim pomůže při následném profesním uplatnění na volném pracovním trhu.

V tuto chvíli je projekt „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy–Vltava“ za svou polovinou a do jeho skončení plánujeme nabídnout cílové skupině alespoň dva běhy vhodných rekvalifikací, o jejichž konání budeme informovat.

Tento projekt s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236
je spolufinancován Evropskou unií.

Za realizační tým Brdy–Vltava, o.p.s., Eva Lenhartová

Reklama

Předchozí článekDěti ve 2. MŠ mají opravené hygienické zázemí
Další článekAd „Dycky Dobříš“