Pomáhat pečujícím je v době nouzového stavu složitějšíRozhovor s Petrou Štěpovou z Centra pro komunitní práci střední Čechy.

Centrum pro komunitní práci střední Čechy nabízí na Dobříšsku od ledna 2020 pomoc rodinám, které doma pečují o blízkého člena rodiny. Jak se pečujících rodin dotýká současná situace?
Pro pečující rodiny je současná situace výjimečně náročná. Rodiče, kteří se starají o dítě či dospělého se zdravotním postižením, se na nás častěji obracejí s tím, že se zhoršil psychický stav jejich dítěte. Rodiny, kterým někdo během posledních týdnů zemřel, se zase jen těžko vyrovnávají s tím, že se nemohly rozloučit se svými příbuznými, protože návštěvy v nemocnicích i jiných zařízeních byly zakázané.

Můžete ve ztížených podmínkách rodinám účinně pomáhat?
Osobní setkání jsme omezili na minimum, protože ti, o které se pečující starají, patří většinou mezi rizikové skupiny. Konzultace poskytujeme obvykle po telefonu nebo po e-mailu. Pečující rodiny se mohou obrátit na mne nebo na kolegyni Moniku Bártovou, ale také na další odborníky, s nimiž spolupracujeme. Pokud konzultace probíhá při osobním setkání, musíme dodržet veškerá ochranná opatření. Rozhovor s pečujícím, kterému například umírá v nemocnici tatínek, přes bariéru roušky nebo respirátoru, je složitější pro obě strany. Když mám na obličeji respirátor, jen těžko můžu dát pečujícímu najevo své emoce, vyjádřit například soucit tím, jak se tvářím.

Využíváte online prostředí i pro jiné Vaše aktivity?
Ano, podařilo se nám zorganizovat dva semináře s panem doktorem Jůnem, psychologem, který se věnuje dětem a dospělým s poruchami autistického spektra. O seminář, který se uskutečnil formou videokonference, byl mezi rodiči velký zájem. Díky tomu, že probíhal online v podvečerních hodinách, se ho mohli v některých rodinách zúčastnit oba rodiče. Nemuseli nikam cestovat a organizovat hlídání dětí, což je obrovská výhoda. Objevili jsme tak novou možnost podpory rodin, kterou budeme využívat i poté, co nouzový stav skončí.

Děkuji za rozhovor.

Petra KlvačováPředchozí článekTříkrálová sbírka 2021 v Dobříši a okolí
Další článekPoděkování Sociálnímu fondu regionu Brdy–Vltava