Tříkrálová sbírka 2021 v Dobříši a okolíZa posledních dvacet let se již stalo dobrou tradicí, že po novém roce můžeme potkávat malé i větší koledníky se znakem charity. Tři králové nechodí pouze na svůj svátek 6. ledna, ale mohou zaklepat či zazvonit u našich dveří po dobu nejméně dvou týdnů, od 2. 1. do 15. 1. 2021. Jen letos přijdou nejen s korunou na hlavě, ale také s rouškou na obličeji, pravděpodobně i bez zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“ Charita České republiky i v letošním roce pořádá tuto charitativní sbírku, ale v době, kdy píši tento článek, nevím, co nám vůbec covidová situace dovolí.
Letos proto bude k dispozici nejen zapečetěná kasička, ale také kasička virtuální. Kdo do ní bude chtít přispět, najde ji na webu www.trikralovasbirka.cz. Od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 bude v provozu platební brána, ve které si dárce podle PSČ najde svou nebližší charitu / farnost, které chce přispět. Peníze pak budou spočítány 30. 4. 2021 a rozděleny právě podle PSČ. Tak to je novinka. Nicméně doufám, že tři králové nás přijdou pozdravit osobně s přáním dobrého roku 2021 a s prosbou o finanční příspěvek.

Rok 2020 byl velkou zkouškou pro každého z nás a chceme věřit, že ten letošní si uděláme lepší, především v boji s pandemií covidu, ale také v ochotě vnímat kolem sebe potřebné a umět podat pomocnou ruku.

Z peněz získaných z TS 2020 farní charita poskytovala pomoc lidem v sociální nouzi prostřednictvím sociálního fondu, dále podporovala stacionář pro děti s kombinovanou vadou nákupem potřebných věcí nebo azylový dům v Mokrovatech apod. Prostředky získané letošní sbírkou budou využity jen pro sociální účely. Chtěla bych popřát nám všem v tomto krásném městě požehnaný nový rok 2021, hodně zdraví, síly a odvahy navzájem si pomáhat. Vždyť každý dobrý čin posouvá svět k lepšímu.
Deo gratias!

Jana Svobodová,
ředitelka FCH DobříšPředchozí článekSpolečenská kronika
Další článekPomáhat pečujícím je v době nouzového stavu složitější