Okrašlovací spolek města Dobříše – Ohlédnutí za letošním rokemZdravíme všechny občany Dobříše. Blíží se konec roku, který pro nás nebyl zrovna příjemný. Mrzí nás, že jsme nemohli v tomto roce pořádat Taneční čaje pro naše starší občany po celý rok. Taneční čaje je sousedské setkání s hudbou, zpěvem a když chcete tak i s tancem.

Petr Kadlec nezahálí a pokračuje ve svém historickém bádání i s vydáváním průvodců.
Vyšel průvodce anglickým parkem a chystá průvodce dobříšskými rybníky. Také organizuje komentované prohlídky po Dobříši s různým historickým zaměřením. Paní Javorská neúnavně pečuje o všechny záhony, které v Dobříši založila. V této činnosti chceme i v příštím roce pokračovat. Chceme požádat město o patronát nad sochou J. Husa v parčíku za spořitelnou. Nevzdáváme se také soutěže „Rozkvetlá Dobříš“. Kdyby měli všichni rozkvetlé květiny v truhlících a balkonech, bylo by snad možné zkrášlit Dobříš tímto způsobem.

V tomto podivném roce jsme nesložili ruce do klína, zapojili jsme se i do sportovní Dobříšské osmičky, kde jsme pomáhali již loni. Co se v tomto roce neuskutečnilo, byla hudební vystoupení členek spolku v domovech důchodců. Sběr odpadků na Den Země jsme v tomto roce nahradili, sbíráním odpadků na procházkách. Posledních informací z našeho spolku je záchrana mostu přes Pilský potok. Děkujeme vám všem, kteří jste podepsali petici pro jeho záchranu. Díky všem kladným vyjádřením potřebných institucí (památkový ústav, Zastupitelstvo města Dobříše, středočeský krajský úřad) Ministerstvo kultury pak most za kulturní památku potvrdilo. Nemáme však vyhráno, protože původní záměry KSUS bylo most zbořit, a to zatím trvá! Situaci monitorujeme a bojujeme dál.

Do dalšího roku bychom také chtěli realizovat obnovu sloupu sv. Tekly a iniciovat vznik chodníku Lipkami ke křižovatce na Rybníky, který zde citelně schází. To je naše seznámení s činností okrašlovacího spolku. Pokud by měl někdo zájem se k nám přidat, určitě nápady, názory a nové členy s radostí uvítáme.

Členové Okrašlovacího spolku
města Dobříše

Reklama

Předchozí článekPozdrav z Aerobik studia Orel Dobříš
Další článekSokol žije a cvičí online