NZDM Terén ve spolupráci s místními základními školami plánuje od září 2021 streetwork na základních školáchProjekt StreetWork na základní škole bychom realizovali v rámci sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Terén ve spolupráci se základními školami. Vedení ZŠ byl projekt představen v březnu 2021. Před začátkem školního roku pracovnice NZDM Terén představí projekt učitelskému sboru v dané ZŠ a prostřednictvím škol bude informace předána rodičům (pracovnice se pohybují v areálu nebo blízkosti školy po domluvě s vedením dané ZŠ). Principy služby, především informace o anonymitě, jsou předávány jak učitelům a rodičům, tak žákům.

Pracovnice klubu by se v pravidelných časech (např. před odpoledním vyučováním nebo o velké přestávce) vydaly do areálu základní školy, kde by aktivně oslovovaly žáky 2. stupně. Působí zde především jako další podpora v nesnadném období dospívání, žákům nabízejí pomoc v řešení obtížných životních situací. Žáci se na pracovnice mají možnost obrátit i mimo vymezený čas a prostor, a to buď osobně, prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu, telefonicky či vzkazem do schránky umístěné v prostorách školy.

Přínosem projektu bude předcházení a efektivní řešení problémů, obtíží a životních témat lidí v období dospívání a mladé dospělosti. Mohou se na nás obrátit s jakýmikoli tématy, kterými se aktuálně zabývají a se kterými si neví rady. S mladými lidmi řešíme např. problémy v mezilidských vztazích, zvláště pak těch vrstevnických, nesnáze ve škole, šikanu, agresi, rizika pohybu v kyberprostoru, sebepojetí. Učíme je zvládnout situace a případně směřujeme, na koho z dospělých se obrátit o pomoc. V neposlední řadě s nimi řešíme, jak aktivně a zdravým způsobem trávit svůj volný čas a mnoho dalšího.

Naším konkrétním cílem je s dětmi individuálně a dlouhodobě pracovat. Také chceme alespoň jednou měsíčně „přinést“ do rozhovoru s žáky preventivní aktivitu či téma, vést je k samostatnému a zodpovědnému jednání a učit je aktivnímu řešení své situace. Na konci školního roku dostanou žáci krátký dotazník zaměřený na jejich spokojenost se službou a zhodnocení projektu.
Aktuální informace o dění v klubu naleznete na našem facebooku: Nízkoprahový klub Terén, a na instagramu: klub_teren.

Tým NZDM Terén

Reklama

Předchozí článekChcete na svém poli pomoci přírodě? Vytvářejte remízky
Další článekMístní akční skupina Brdy–Vltava se připravuje na nové programové období EU 2021–2027