Místní akční skupina Brdy–Vltava se připravuje na nové programové období EU 2021–2027Posláním naší organizace je dlouhodobě udržitelný a vyvážený rozvoj území regionu Brdy–Vltava, který se skládá ze 32 obcí Dobříšska, Novoknínska, středního Povltaví a z malé části Příbramska. Základem tohoto rozvoje je společně vytvořená strategie komunitně vedeného místní rozvoje našeho regionu. Na základě vytvořené strategie putují do našeho území finanční prostředky především z evropských zdrojů na realizaci nejrůznějších projektů.

V období 2014–2020 mělo naše území k dispozici 78 994 390 Kč. Podpořeny byly desítky projektů v různých oblastech – infrastruktura obcí (zejména chodníky u rušných komunikací a veřejná prostranství), vybavení základních a mateřských škol, jednotek požární ochrany obcí, sociálních služeb, spolků, zemědělských i nezemědělských podnikatelů apod. Naše MAS Brdy–Vltava již byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj certifikována pro rozdělování prostředků v novém období 2021–2027.
Nyní je naším úkolem aktualizovat také „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. V tuto chvíli jsme již téměř se všemi obcemi našeho regionu aktualizovali jejich strategické dokumenty a vytvořili takzvané karty projektových záměrů, kde sledujeme ty projekty, které je možné financovat prostřednictvím naší MAS, případně z dalších dotačních zdrojů. Máme shromážděny údaje i k dalším oblastem, zejména to je školství, veřejná zeleň, komunitní energetika, sociální oblast apod. Tyto podklady následně takzvaně „překlopíme“ do zastřešující strategie. Na koncepční část strategie budou navazovat takzvané akční plány, ve kterých budeme definovat, co konkrétně má být podpořeno z jednotlivých operačních programů.

Abychom byli stále v obraze, účastníme se vzdělávacích aktivit zejména k práci s komunitou. S naším zahraničním partnerem, Místní akční skupinou Ziemia Gotyku, jsme absolvovali série vzdělávacích bloků. Nejzajímavější byl ten ke konceptu Design Thinking, který prostřednictvím empatického naslouchání pomáhá vytvářet funkční řešení identifikovaného problému nebo potřeby. O průběhu tvorby strategie budeme průběžně informovat.

Za tým MAS Brdy–Vltava
Mgr. Markéta Dvořáková, DiS.
registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807

Reklama

Předchozí článekNZDM Terén ve spolupráci s místními základními školami plánuje od září 2021 streetwork na základních školách
Další článek17. ročník fotbalového dorosteneckého turnaje hraného na památku dlouholetého dobříšského brankaře, trenéra, fotbalového funkcionáře a držitele ocenění rytíř fotbalu pana Josefa Vitáska