Netradiční slovo k Velikonocům

Zdroj foto: Pixabay


Vážení a milí občané, toto „slovo k Velikonocům“ píšu ve velmi zvláštní a pohnuté době, kdy koronavirová epidemie postupuje velmi rychle – a nikdo netuší, jaký bude stav za několik týdnů, kolem Velikonoc. V každém případě se dá očekávat, že ať tak či onak, situace nebude příliš utěšená, protože škody způsobené (především na rovině lidské, ale i ekonomické) jsou už teď značné.

Podělím se o podněty, které mě samotného „drží nad vodou“ a povzbuzují. První podnět: vytěžit ze současné situace maximum. Hledat, jak jednat za nových okolností. Hledat, co si z toho odnést. Možná objevím, že mnohé starosti a strasti „běžného, pokojného života“ byly vlastně malicherné. A že lidský život je „víc“, jde v něm o víc. Možná zjistím, že mnohé obavy a konflikty byly zbytečné, kvůli podružným věcem: a že jsou hodnoty daleko důležitější, které se dají odhalit díky „hurikánu koronaviru“, jenž převrátí naše životy takřka ze dne na den. Možná objevím, že když je naše existence odhalena až na samou „dřeň“, tak zůstává jen pár důležitých pilířů.

A o které pilíře jde? Velmi prostou odpověď jsem našel ve slovech papeže Františka, určených všem postiženým koronavirem (přímo či nepřímo) právě v těchto dnech:
„Musíme znovu objevit detaily malých věcí, drobných projevů něhy a pozornosti vůči lidem, kteří jsou nám blízcí, naší rodině, přátelům. Musíme porozumět tomu, že v malých věcech leží náš poklad. V gestech něhy, náklonnosti a soucitu, jež mají tendenci ztratit se v anonymitě každodenního života. Přesto jsou důležitá, rozhodující. Právě známá gesta pozornosti k detailům každodenního života činí život smysluplným, vytvářejí společenství a komunikaci mezi námi.“

Paradoxně díky koronaviru můžeme zušlechtit své lidství tím, že se otevřeme i pro ty vzdálené, „anonymní“ sousedy a spoluobčany, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých. Objevíme tak novou radost, radost z darování života – „jen tak“, nezištně. Odkryjeme v sobě pramínek velikonoční radosti, která prýští z předávání života. Přesně o to jde o Velikonocích – o život, o darování života tam, kde je prázdnota, beznaděj, bolest.

Kéž se nám to daří!
Vskutku životodárné a oživující Velikonoce přeji.

P. Angelo, farář katolické farnosti

V kostele v Dobříši se bohoslužby zatím nebudou konat (do odvolání).
Bohoslužby můžete sledovat na TV Noe, na rádiu Proglas a také on-line na www.mseonline.cz.
Kněz je k dispozici na tel. 777 739 612 (Angelo Scarano).

V Pastoračním centru sv. Tomáše nebudou probíhat žádné aktivity (do odvolání).

Reklama

Předchozí článekZápis do 1. tříd na 2. ZŠ Dobříš
Další článekRozhovor s dobrovolníkem Jirkou: Někteří těžce nemocní dokáží být více pozitivní než zbytek světa