Dětský domov Korkyně nabízí akce pro pěstounské rodiny

12


Milí pěstouni z Dobříše i širokého okolí, rádi bychom Vás pozvali na akce, které pro Vás pořádá náš dětský domov jako doprovázející organizace pro pěstounské rodiny.

1. 3. proběhne ve Skřítkově, Na Zlaté stezce 1056, Dobříš, od 9.30 do 12.00 seminář První pomoci.

Seminářem Vás provede zkušený pracovník záchranné služby, který Vám poskytne praktické dovednosti a jednoduché postupy při poskytování první pomoci. Lektor se také zaměří na první pomoc při popáleninách. Celkem se jedná o 4 hodiny vzdělávání. Cena semináře je 350 Kč.

26. 3. od 10.00 do 18.00 Vás zveme na Den otevřených dveří pro pěstounské rodiny a zájemce o náhradní rodinnou péči.

Rádi Vás přivítáme v naší kanceláři pro doprovázení pěstounů, náměstí Komenského 417, Dobříš. Poskytneme Vám komplexní informace o náhradní rodinné péči, a jak konkrétně pomáháme pěstounským rodinám. Představíme Vám naší nabídku služeb, naše akce pro děti, nabídku vzdělávání, možnosti podpory pro Vaše děti ze stran nadací. Přijďte k nám na kávu a podívat se do našich nových prostor.

Dále pro Vás připravujeme semináře na téma: výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči, efektivní spolupráce mezi rodinou, školou a dalšími institucemi, aktuální otázky v pěstounské péči na přechodnou dobu a právní minimum.

Pro děti z pěstounských rodin chystáme tyto aktivity:

• 18. 4. (velikonoční prázdniny) Velikonoční buřtování
• 4. 5. Výlet za kulturou – návštěva divadla nebo kina
• 22. 6. Návštěva ZOO Praha
• 30. 10. (podzimní prázdniny) Výlet za sportem a zábavou – Aquapark Příbram
• 15. 7. – 19. 7. Letní pobyt pro děti z pěstounských rodin

Bohatý program a péči o děti zajišťuje tým pracovníků se zkušeností s dětmi v náhradní rodinné péči.
V případě zájmu o naše služby, akce nebo o účast na školení nás kontaktujte na telefonním čísle 735 171 848 nebo pošlete mail na denisa@ddkorkyne.cz. Těšíme se na Vás!

Dětský domov Korkyně, Dobříš, www.ddkorkyne.cz

Reklama