Čistá voda pro DobříšUž čtvrt století se staráme o pitnou vodu na Dobříši, a tak mi dovolte se s vámi podělit o pár slov – jak jinak než o vodě.
Naším hlavním úkolem je vám, Dobříšákům, zajistit kvalitní pitnou vodu. Vodu neoceníme, dokud nám nedojde, ale to už bude pozdě říkat si, co jsme mohli udělat jinak. Utvrzují nás v tom klimatické změny posledních let, suchá horká léta se srážkovým deficitem. Naší prioritou je využívat místní zdroje s maximální šetrností a zároveň neustále vyhledávat nové zdroje tak, aby i v budoucnu byla zajištěna čistá voda pro Dobříš.
Jednou z nejdůležitějších činností naší společnosti je obnova stávajících zastaralých inženýrských sítí. V dohledné době se chystáme rekonstruovat vodojemy v lokalitě Trnová a Svatá Anna. Také nás čeká revitalizace hlubinných vrtů na Trnové a v Lipížích, starých více jak dvacet let.
Naši pozornost také věnujeme zkvalitňování odvádění odpadních vod a následnému čištění pomocí nejmodernějších technologií. Samozřejmostí je oddělování dešťových vod od splaškových.
Naše životní prostředí je třeba chránit a být k němu maximálně šetrný. Proto ve spolupráci s městem Dobříš zavádíme sběr potravinářských olejů, které často končí v kanalizaci, způsobují problémy v procesu čištění a zbytečně prodražují provoz čistírny odpadních vod.
Není nám lhostejná ani budoucnost našich dětí, proto pro ně realizujeme vzdělávací programy o vodě, aby byly vedeny ke zdravému a rozumnému hospodaření s vodou.
Život bez vody nemůže existovat. Stejně tak jako dobře a spolehlivě fungující společnost se neobejde bez kvalitních a obětavých pracovníků. Dovolte mi, abych tímto poděkoval celému kolektivu zajišťujícímu běžný chod naší společnosti. Je mi zvláště milé poděkovat panu Vladimíru Kolaříkovi, který stál u zrodu této společnosti a svým dvacetipětiletým působením nemálo přispěl k rozvoji vodohospodářství na Dobříši.

Ing. Tomáš Kolařík, jednatel Vodohospodářské společnosti Dobříš

Reklama

Předchozí článekDen otevřených dveří na čistírně odpadních vod
Další článekKam zmizela socha sv. Judy Tadeáše?