Zprávy z 2. mateřské školy DobříšPoslední srpnový den došlo v mateřské škole k rozsáhlé havárii vody, při které byly vytopeny dvě třídy. Škola zůstala dva dny zcela uzavřena a všichni zaměstnanci zajišťovali záchranné práce – vytírání, vyklízení, stěhování nábytku. Zároveň probíhala jednání s vedením města o dalším postupu při řešení této mimořádné události.

Ve spolupráci s firmou Dokas, s. r. o., byl zajištěn odvoz promáčených a znehodnocených koberců, byly strženy podlahové krytiny a odstraněna mokrá omítka. Děkujeme panu Bauerovi a Kožíškovi za rychlé zajištění.

Mateřskou školu hned první den havárie oslovil pan Richard Svoboda – jednatel firmy AZMOTO PRAHA, s. r. o., a zcela bezplatně zapůjčil k vysoušení zdiva výkonné vysoušeče. Této pomoci si velice vážíme a děkujeme za ni.

Od 2. 9. byl provoz zajištěn ve zbývajících třech třídách. Vedení města začalo ihned aktivně zjišťovat i možnosti náhradních prostor pro předškolní děti. Nejednalo se o jednoduchou záležitost, přesto se zástupcům města podařilo dojednat osobní návštěvu z krajské hygienické stanice, která se k jednotlivým náhradním možnostem umístění dětí vyjadřovala. Pronájem náhradních prostorbyl zajištěn v Pastoračním centru sv. Tomáše, a to od středy 9. 9. do konce měsíce.

Zaměstnanci školy intenzivně komunikovali se zákonnými zástupci a koordinovali docházku dětí do MŠ. Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Zřizovatel mateřské školy uvolnil na likvidaci havárie částku 400 tis. Kč. Z té bude hrazena výměna podlahových krytin ve třídách a chodbách, malování, vysoušení, likvidace odpadů, zvýšené náklady na vytápění, revize elektriky, opravy apod.
Ve třídě v prvním patře bylo možné v závěru měsíce začít na základě posouzení zaměstnanců ze stavebního úřadu s pokládkou nové podlahové krytiny a zajistit tak její zprovoznění s ukončením pobytu dětí v pastoračním centru.

V přízemní třídě stále probíhá vysoušení. Po jeho ukončení bude nutné vymalovat a položit nové podlahové krytiny. Všechny postupy prací jsou konzultovány se zřizovatelem.

Děkujeme všem za pomoc a pochopení.

Za 2. MŠ Dobříš Jitka KrejčováPředchozí článekKnihovna: hry, procházky, dílny, divadlo, Noc literatury i pevnost Bojajár
Další článekZahájení školního roku 2020/2021 v ZUŠ Dobříš