Zeptali jsme se zastupitelů

Zdroj foto: Pexels


Listopadové vydání Dobříšských listů jsme tematicky věnovali shrnutí roku 2020. V úvodních článcích těchto listů si tak můžete přečíst podrobnější vyjádření starosty i obou místostarostů k dění ve městě v tomto roce. K níže uvedené otázce se pak dále vyjádřili pouze čtyři další zastupitelé.

Co zásadního se podle Vás v Dobříši odehrálo v roce 2020?

Jindřiška Romba:

Rok 2020 je rokem velmi zvláštním, plným zvratů a změn, které jsou spojeny s pandemickou situací. Je jisté, že i městu Dobříš se důsledky pandemie v následujících měsících nevyhnou. Nicméně v roce 2020 se přes to všechno podařilo realizovat některé rozpracované projekty, za což jsme asi všichni dnes rádi.
Za důležité považuji dokončení výstavby nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. ZŠ Dobříš, jejíž náklady činily 77 157 802 Kč včetně DPH, přičemž město Dobříš se podílelo v konečné fázi částkou 18 194 540 Kč včetně DPH (tj. 23,6 %). Vzdělání totiž považuji za jednu z nejpodstatnějších oblastí, která by měla být podporována a komunikována. Stejně tak jsem ráda, že se v relativně krátkém časovém úseku podařila modernizace multifunkčního školního areálu města Dobříš, kdy povrchy hřiště byly na hraně životnosti a jejich revitalizace byla nutná. Stejně jako vzdělání, i sport v době, kdy děti většinu času tráví ve školních lavicích a případně na elektronických zařízeních, považuji za velmi podstatnou součást života. Těší mne také rekonstrukce místních komunikací, byť nejsem příznivcem některých opatření (ostrůvků a dalších) z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu. Další projekt, který se sice uskuteční až v příštím roce, ale který mne potěšil a zastupitelstvem byl již schválen, je demolice bývalého objektu kina Dobříš a následná revitalizace pozemku.
Co mne naopak mrzí, je to, že se nepodařilo v rámci rekonstrukce zastřešit zimní stadion. V poslední řadě musím zmínit (byť v této věci jsem ovlivněna jako bývalý tenisový hráč a současný milovník tenisu) milé společenské akce, které byly v tomto roce uspořádány v areálu TenisCentra Dobříš, neboť se jednalo o akce jak profesionální (např. mistrovství České republiky starších žákyň), tak i benefiční.

Petr Kadlec:

Tento rok je vlastně svým způsobem unikátní a bohužel si myslím, že příští rok nás čeká pokračující ekonomická krize. Z mého pohledu byl samozřejmě stěžejní boj o historický most přes Pilský potok. Bylo povzbuzující, že jsme postupně získávali podporu jak od občanů města, tak od místního zastupitelstva, kteří si přáli tento most zachovat pro další generace. Jen doufám, že se nám tam podaří vrátit i socha sv. Jana Nepomuckého, kvůli kterému to vlastně všechno začalo. Původně jsem chtěl na most vrátit jenom tuto sochu, a nakonec jsme museli zachraňovat celý most.

Jan Procházka:

Chci zmínit jednu oblast trochu unikající pozornosti veřejnosti, a tou je příprava programu rozvoje Dobříše v letech 2021–2028. Jde o dokument, kde je řečeno, co bychom chtěli v Dobříši vybudovat, aby byla ještě příjemnějším místem pro život. Dokument má též analytickou část, kterou doporučují všem, kteří chtějí vědět o Dobříši všechno. Zapojení veřejnosti k uplatnění jejích návrhů a podnětů však probíhá bohužel dosti plíživě. Takzvané veřejné projednání proběhlo jen formou jednorázové internetové diskuze 27. 10., a kdo si nevšimnul, neměl čas, nemá internet, má smůlu. Návrh na prezentaci programu v DL a možnost širokého zapojení občanů třeba formou anketního lístku vedení města odmítlo. Kdo má nápad, vizi a chce jimi přispět, může to snad ještě stihnout, když napíše zpracovateli na brdy-vltava@seznam.cz.
Osobně navrhuji do programu zaměření se na oblast podpory aktivit dětí a mládeže s cílem „více pohybu a méně vysedávání u displejů“. Konkrétně navrhuji zastřešit zimní stadion, vybudovat letní biotopové koupání na Větrníku, na krásném pozemku města u Papeže, vybudovat „školní“ bazén s přístupem pro veřejnost a celkem nenákladný pumptrack. To je velmi oblíbené „hřiště pro kola“. Na malém prostoru je na něm hodně kopečků a zatáček. Rychlost se nenabírá jen šlapáním do pedálů, ale také prací těla, tzv. pumpováním. A děti to fakt baví. Máte také vy podobné návrhy? Napište. Plán rozvoje Dobříše bude projednávat zastupitelstvo už brzy, třeba i váš nápad prosadíme.

Miroslav Sochor:

Z očekávaných událostí jsem rád za zahájení oprav Pražské ulice. Obrovskou pozitivní energii mezilidských vztahů jsem cítil z akcí, které se povedlo upořádat – regionálních trhů, pivních slavností, Zažít město jinak a dalších. Díky koronavirové epidemii se mezi lidmi v nejen v Dobříši objevila obrovská vlna dobra a pomoci druhým. Kdo mohl a chtěl, šil roušky, roznášel je, pomáhal s nákupy seniorům či se jinak zapojil do pomoci ostatním. Ještě jednou bych chtěl všem, kteří pomáhali či pomáhají, poděkovat. Máme na čem stavět – společně to zvládneme i nyní.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekProgram rozvoje města 2021–2028
Další článekMístostarosta Dobříše Tomáš Vokurka shrnuje investice města za rok 2020