Místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka shrnuje investice města za rok 2020Z rozpočtu města jsou každoročně vynakládány nemalé finanční prostředky na investice a opravy městské infrastruktury (zejména místní komunikace, chodníky, vodovody a kanalizace, veřejné osvětlení atd.), do nemovitého majetku (budov škol a školek, hřišť, sportovišť, městských bytů, budov úřadu, budovy polikliniky atd.) a v rámci zlepšování životního prostředí například do obnovy městské zeleně, parků a veřejných prostranství, obnovy alejí nebo do úprav kontejnerových stání.

V minulém a letošním roce se městu Dobříš povedlo uskutečnit investiční projekty za více než 186 mil. Kč. Město Dobříš na tyto projekty z vlastního rozpočtu vydalo necelých 60 mil. Kč.
Finanční prostředky putovaly nejvíce do oblasti sportu a školství. Tady město investovalo více než 32 mil. Kč.

V únoru a březnu letošního roku se podařilo finalizovat tři stavebním i finančním objemem velké a náročné projekty. Celková hodnota níže uvedených projektů činí více než 150 mil. Kč. Město z vlastního rozpočtu vydalo asi 28,5 mil. Kč a zbytek byl hrazen ze získaných dotací:
1. výstavba nového pavilonu 2. ZŠ a rozšíření varny a jídelny (celkem cca 77 mil. Kč, část pokryta dotací, zahájeno již v roce 2019);
2. rekonstrukce chladicího zařízení a oprava ledové plochy zimního stadionu (celkem cca 32. mil. Kč, část pokryta dotací, zahájeno již v roce 2019);
3. snížení energetické náročnosti sportovní haly (celkem cca 44 mil. Kč, část pokryta dotací, zahájeno již v roce 2019).

V letních měsících 2020 pak následovaly další investice a opravy ve sportovních zařízeních města v celkové hodnotě přesahující 4 mil. Kč:
1. modernizace multifunkčního sportovního areálu mezi 1. a 2. ZŠ – nový povrch atletického oválu a výměna umělého trávníku fotbalového hřiště (celkem cca 3,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
2. výstavba nové horolezecké stěny ve sportovní hale (cca 0,5 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
3. rekonstrukce vybavení sauny ve sportovní hale (cca 0,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
4. výměna oken v tělocvičně ZŠ Lidická (cca 0,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města).

Město nezapomíná ani na obnovu památek a kulturního dědictví. Letos proběhly v této oblasti dvě zásadní opravy v celkové výši cca 1,5 mil. Kč:
1. kompletní oprava barokní kaple sv. Jáchyma na silnici směrem do Rosovic (cca 0,9 mil. Kč, část pokryta dotací);
2. kopie podstavce a sochy sv. Judy Tadeáše (cca 0,6 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města).

Významnou část finančních prostředků město investovalo do oprav místních komunikací a s tím související obnovy vodovodů a kanalizací, výstavby nových chodníků a parkovacích míst. Do října letošního roku byly zrealizovány následující akce:
1. rekonstrukce jižní části ulice Mládeže (cca 2,0 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
2. rekonstrukce jižní části ulice U Slovanky (cca 2,35 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
3. úprava komunikací Jeřábová a Nad Papežem na sídlišti Větrník (cca 5 mil. Kč, část pokryla dotace).

V říjnu byly zahájeny a do konce roku 2020 budou dokončeny ještě opravy následujících místních komunikací:
1. rekonstrukce ulice Jiráskova (cca 3,7 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
2. rekonstrukce ulice Horymírova (cca 2,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
3. rekonstrukce ulice U Slávie (cca 6,5 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
4. rekonstrukce severní části ulice Mládeže (cca 1,8 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
5. oprava chodníku v ulici Žižkova (cca 1,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města).

Kromě výše uvedených proběhly nebo ještě budou dokončeny některé menší investiční akce a opravy:
1. obnova aleje na Bzdinku (cca 0,4 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
2. výstavba chodníku a zřízení nových urnových míst na pozemku 448/4 u hřbitova (cca 0,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
3. stavební úpravy hygienického zázemí a jazykové učebny 4. pavilonu 2. ZŠ (cca 1,1 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
4. přesun posilovny a výstavba nové nářaďovny ve sportovní hale (cca 1,3 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
5. oprava střechy nad ubytovnou v areálu zimního stadionu (cca 0,3 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
6. výměna oplocení areálu zimního stadionu (cca 0,3 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města).

Spolupracujeme také intenzivně na rekonstrukci průtahu městem v Pražské ulici, kdy v I. etapě je rekonstrukce hrazena z finančních prostředků Středočeského kraje, který je vlastníkem vozovky. Město se chystá ve spolupráci se zhotovitelem ROBSTAV opravit některé vjezdy na místní komunikace, navazující na tuto část ulice Pražská, stejně tak jako úpravu některých přilehlých parkovacích stání.

Děkuji tímto všem, kteří se na realizaci investičního plánu v roce 2019 a 2020 podíleli. Věřím, že v příštím roce budeme moci pracovat na podobně velkých projektech a dál posouvat kvalitu života v našem městě.

Tomáš Vokurka, místostarostaPředchozí článekZeptali jsme se zastupitelů
Další článekJak hodnotí chod Městského úřadu Dobříš v roce 2020 jeho tajemník?