Vztahy a problémové chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem

Zdroj foto: Pixabay


Již podruhé v krátké době zavítá na Dobříš psychoterapeut a speciální pedagog PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., spoluzakladatel Národního ústavu pro autismus (NAUTIS).

9. listopadu od 9 do 13 hodin se v prostorách Městské knihovny Dobříš uskuteční seminář nazvaný „Vztahy, intimita a sexualita, zvládání agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem“, který pan doktor Jůn povede. Seminář pořádá Centrum pro komunitní práci střední Čechy, které na Dobříši realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“.

Setkání je určeno jednak pečujícím, kteří se starají o děti či dospělé s mentálním postižením či autismem, a dále také pracovníkům v sociálních službách, pedagogům a asistentům pedagoga, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.
Loňská přednáška dr. Jůna pořádaná Farní charitou Starý Knín se setkala s velkým ohlasem, věříme, že i tentokrát téma semináře i osobnost přednášejícího a jeho zkušenosti přilákají zvídavé posluchače. Hynek Jůn dlouhodobě pracuje s lidmi, kterým byl diagnostikován autismus, ale také s jejich rodinami a odborným personálem poskytujícím těmto lidem péči. Je respektovaným lektorem v oblasti problémového chování u lidí s mentálním postižením a poruchou autistického spektra (PAS), na toto téma napsal několik odborných knih.
Hynek Jůn je také spoluzakladatelem organizace Nautis, z.ú., která klientům s PAS a jejich rodinám poskytuje kompletní péči. Mezi jejich služby patří chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem, speciálně pedagogické centrum, osobní asistence, odlehčovací pobyty či podporované zaměstnání. Dalším cílem Nautisu je seznamovat laickou veřejnost s tím, jak lidé s autismem a jejich rodiny žijí, s jakými problémy se potýkají.

Petra Klvačová, analytik projektu
„Pečovat a žít doma je normální
– podpora neformálních pečovatelů“Předchozí článekCentrum Farní charity Starý Knín v Dobříši dostalo požehnání. Lidem nabízí pestrou škálu služeb
Další článekPastorační centrum sv. Tomáše Římskokatolická farnost Dobříš