Vyjádření k současné situaci na radniciVážení a milí občané našeho města,
dovolte mi, abych vás informoval, že jsem se rozhodl ukončit svůj pracovní poměr na Městském úřadě Dobříš a k 31. 5. 2019 odcházím ze své současné pozice vedoucího úřadu.
Důvodů, které mě k tomuto kroku vedly, je několik, ale žádný není nijak „politicky“ motivován a nemá souvislost s politickým výsledkem podzimních voleb.

Být v opozici a starostou není totéž

Bohužel ani po pěti měsících nebyla mezi novým vedením a pracovníky úřadu nalezena společná řeč a společný styl vedení města.
Zaměstnanci úřadu si pochopitelně uvědomují, že úřad je tu od toho, aby pomáhal zvoleným orgánům a plnil jejich požadavky, ať už s nimi souhlasí či nikoliv (pokud tyto pokyny samozřejmě respektují zákon). Bohužel, s čím už nemohu souhlasit, je forma, jakou nové vedení a zvláště pak paní starostka tyto pokyny uděluje a jakým stylem se snaží úřad vést.
Navíc, dle mého názoru, konfrontační způsob jednání paní starostky, který měl úspěch v opozici, je pro všechny zaměstnance velmi demotivující a frustrující a já osobně nemám potřebu ho ve svých letech a se svými zkušenostmi již nadále snášet. Věřte, že v současné době je na úřadě cítit atmosféra oboustranné nedůvěry a v takovéto atmosféře se nedá efektivně pracovat.

Když samospráva chce zasahovat do záležitostí státní správy…

Rada města nejenže po pěti měsících není součástí úřadu, ale jejím záměrem je dělat i organizační změny, které nebyly s nikým zkonzultovány a jsou bezdůvodným zásahem samosprávy do věcí státní správy, a s tím nemohu souhlasit.
Bohužel ani přes mé snahy mírnit tyto třecí plochy a urovnávat konflikty nevidím zlepšující se trend, ba spíše naopak – situace je stále vyhrocenější, a proto jsem se rozhodl odejít.
Navíc po posledním zastupitelstvu konaném 11. 4. 2019 jsem pochopil, že pokud bych měl i nadále být loajální zaměstnanec vůči své nadřízené, musel bych porušovat některé své morální a etické zásady, což striktně odmítám.
Mrzí mě, že se naše vzájemná spolupráce nepodařila. Za sebe mohu říci, že jsem vždy pracoval s plným nasazením a s plným respektem k zájmu města a jeho občanů. Moje snaha o korektní jednání se mi během uplynulých let vracela, když mě pracovníci úřadu respektovali jako člověka, který přesně ví, co dělá, a nebrali mě jen jako někoho, kdo jim ukládá úkoly.

S úctou Radek Řechka


 

Reakce na příspěvek Radka Řechky

pozn. redakce: na žádost paní starostky je její příspěvek otištěn i s e-mailem, který byl zaslán redakcí Dobříšských listů paní starostce a radě města po obdržení příspěvku od Radka Řechky.

Vážená paní starostko, vážení radní,
v příloze zasílám příspěvek tajemníka úřadu Radka Řechky, který bude otištěn v květnovém vydání DL. Vzhledem k tomu, že v příspěvku zmiňuje starostku města a radu města, dle tiskového zákona Vám tento příspěvek zasílám k možné reakci.
Děkuji, přeji hezký den.

Nikol Sevaldová


 

Vážení spoluobčané,

Potvrzuji, že se nám s panem tajemníkem bohužel nepodařilo nají společnou řeč pro vzájemnou spolupráci. Pan tajemník Řechka bezesporu odvedl na městském úřadě mnoho práce poté, co se v roce 2016 vzdal mandátu zastupitele (za TOP 09 v Dobříši) a ujal se apolitické funkce tajemníka úřadu.
Rozvětvená struktura městského úřadu čítá 85 zaměstnanců. Nejsem si proto jistá, jestli má pan tajemník pravdu, když píše, že všichni úředníci jsou frustrovaní a demotivovaní k pracovní činnosti. S většinou z nich vůbec nepřicházím do běžného pracovního kontaktu. Uvědomuji si však, že pro některé zaměstnance mohou být frustrující požadavky nového vedení města, které očekává trochu odlišný styl práce, než na jaký byli zvyklí v předchozích letech.
Byla bych raději, kdybychom si dnes na stránkách Dobříšských listů mohli přečíst, jakým způsobem pan tajemník, jako vedoucí úřadu, přispěl k potřebným změnám na dobříšské radnici: o tom, jakým způsobem navrhl změnit systém zadávání zakázek městským společnostem, kontroly jejich plnění a vyúčtování tak, aby docházelo k efektivnímu hospodaření s finančními prostředky a aby se již naše město nestávalo, tak jako v minulosti, dlužníkem. Čtenáře by jistě zaujala zpráva o tom, jaká opatření tajemník předkládá radě města k přijetí tak, aby se neopakovala minulá praxe, kdy město samo realizovalo na svém území tzv. černé stavby. Užitečná by byla jistě informace, jakým způsobem bude nastavena změna komunikace v rámci úřadu vedeného tajemníkem, aby zvolené vedení města nedostávalo k podpisu smlouvy, které nejsou kryty rozpočtem, či aby se již neopakovala situace, kdy úředníci nedostatečně nebo nepravdivě informují zastupitele mimo jiné přímo na zasedání zastupitelstva města. Bohužel podobných, pro občany zajímavých témat ze zákulisí fungování úřadu by bylo mnoho. Žádné však nebylo ani na těchto stránkách a ani v praxi vysloveno.
Místo toho jsem si přečetla od pana tajemníka vágní vyjádření o „konfrontačním způsobu jednání paní starostky” nebo o „porušování morálních a etických zásad”. Pan tajemník Řechka na úřadě končí 31. května. Budu usilovat o to, aby se v následujícím měsíci zapojil do komunikace s celým vedením města a svou kritiku konkretizoval. Pokud se tak stane, bude to pro další chod dobříšské radnice zcela jistě přínosné.
Nezbývá mi než vytrvat v započatém úsilí a poděkovat všem členům rady města za spolupráci a vám, občanům, za důvěru a podporu, kterou mi mnozí opakovaně vyjadřujete.
Panu Řechkovi přeji mnoho životních i dalších pracovních úspěchů a věřím, že bude ve svém příštím zaměstnání spokojený.

Jana Vlnasová, starostka

Reklama