Dobříš věčně zelená?Veřejný prostor v Dobříši odráží i náš vztah k životnímu prostředí. V centru města máme místo náměstí parkoviště, dovolili jsme zde postavit supermarket s asfaltovým parkovištěm, aby nám v létě bylo ještě tepleji. Vše jsme korunovali změtí reklam a skomírajícími stromy, trochou křoví a udusanou trávou.
Diskutovat o tom, zda je či není klimatická změna nebo o našem podílu na ní, nemá smysl. Hlavní je, zda si uvědomujeme naši absolutní závislost na stavu životního prostředí. Jsme jediný živočišný druh na Zemi, který vědomě vše zamořuje jedovatými látkami.
Pokud vnímáte životní prostředí jako věc neživou, pak lze zeleň ve městě vyřešit natrvalo – vše, včetně trávy, nahradit plastovými napodobeninami. Výhody? a) bezúdržbové – ušetříme za vodu, sekání, ořezávání a úklid opadaného listí, b) stálezelené do vyblednutí, c) snadná výměna, d) stíní to taky!
Pokud nechcete jen nadávat na nezodpovědné politiky či úředníky, nabízíme několik praktických tipů, jak nepropadnout bezmoci. Komunikace se zastupiteli a úředníky města je přitom klíčová:

  1. Dráždivý kouř z komínů – slušně upozorněte souseda, případně písemně oslovte odbor životního prostředí nebo využijte aplikaci http://cisty-komin.cz. I vzduch jsme nuceni sdílet a pálení nekvalitního paliva není projevem osobní svobody.
  2. Pronajímáte zemědělskou půdu? Chtějte od zemědělců informace o tom, jak s půdou nakládají (pesticidy, hnojiva) a jaká opatření na zadržování vody v krajině uplatňují nebo plánují.
  3. Zeleň a lesy – dokumentujte stav, kontaktujte komisi pro ekologii, žádejte informace od odboru životního prostředí a správce lesa.
  4. Bioodpad – speciální kompostér může být i v bytě.

    Obdobných nápadů je mnoho a čím více jedinců homo sapiens je bude realizovat, tím větší dopad to může mít. Dokud přírodu uvidíme jen jako nižší formu života, s níž si můžeme dělat, co nás napadne, a osobní svobodu si budeme plést s bezohledností, žádný politik ani miliardář to za nás nevyřeší.
    Mitakuye Oyasin.

Jiří Drvoštěp Štěpo, Zora Rysová

Reklama