VHS Dobříš připravuje užitkový vodovod pro město a zavádí „chytré“ technologieTématem dubnových listů je mimo jiné také voda. O tu se v našem městě stará Vodohospodářská společnost Dobříš v čele s Ing. Tomášem Kolaříkem. V rozhovoru právě s jednatelem VHS Dobříš se dozvíte, proč zrovna na jaře přichází pro vodohospodáře nejnáročnější období, jak můžete efektivně šetřit vodou a další novinky z práce této městské společnosti.

Tomáši, co na jaře čeká vodohospodáře?
Období jara a příprava na léto jsou pro nás nejnáročnějším časem. Málokdo si uvědomuje, že naplnění sklenice pitnou vodou je až na konci dlouhého procesu začínajícího získáním vody ze zdroje přes odbornou úpravu až po distribuci k zákazníkovi. A jaro, kdy se napouští bazény a následuje mnoho automatických závlah, je pro nás každý rok velkou zkouškou.

Jak může šetřit vodou občan Dobříše?
Začít by měl každý u sebe. Možností, jak může člověk šetřit vodou, je spousta a jsou všeobecně známé…
V první řadě bych jmenoval využití dešťové vody na zalévání a využití vody v bazénu na více období. A jak můžete vodou šetřit v domě nebo v bytě?

• Nainstalujte si sprchovou hlavici s menším průtokem.
• Používejte na toaletě pouze splachování s menším objemem vody.
• Vypněte vodu, když si čistíte zuby. Vypněte vodu, než si namydlíte ruce.
• Dávejte přednost sprše; oproti koupeli ve vaně ušetříte až polovinu vody.
• Používání myčky nádobí oproti ručnímu mytí šetří vodu až trojnásobně.
• Kapající kohoutek opravte, i malý únik po kapkách může ve výsledku znamenat mnoho litrů vody.

A co dělá pro optimalizaci spotřeby vody VHS?
Zdroje dobříšské kvalitní podzemní vody jsou nenahraditelné a vzácné, proto o ně musíme pravidelně pečovat. V minulých dvou letech jsme obnovili a zmodernizovali elektroinstalaci na hlubinných vrtech v lokalitě Trnová. Nové dálkové přenosy nám umožňují on-line sledování stavu hladiny ve vrtech a řízení čerpadel, které optimalizuje hospodaření s vodou, dochází k rovnoměrnému čerpání vody, která tolik nezatěžuje zdroje a šetří elektrickou energii. Při této modernizaci zároveň dochází k fyzickému i elektronickému zabezpečení vodních zdrojů.

V letošním a příštím roce budeme pokračovat s obnovou elektroinstalace na vrtech, které se nacházejí v lokalitě Lipíže. V roce 2022 tedy budeme mít kompletní modernější systém řízení vrtů. Obnova vodohospodářského zařízení je opravdu velmi důležitá a zvyšuje efektivitu zdrojů a zároveň obnova vodovodní sítě ve městě snižuje ztráty na vodovodním potrubí, což také naše dobříšské zdroje šetří. Vlastníci vodohospodářské infrastruktury musejí zajistit dostatečné prostředky na obnovu vodohospodářského majetku, aby byla zajištěna bezproblémová dodávka pitné vody nejen v současné době, ale i v budoucnu.

Pro snížení spotřeby pitné vody připravujete také užitkový vodovod, je to tak?
Ano, připravujeme na Dobříši užitkový vodovod, který bude využíván hlavně na sportovištích v Lipkách a v budoucnu k zalévání zeleně na Dobříši.

Hlavní užitkový vodovod je propojen od zámku přes fotbalový stadion k vodárně Chotobuš, odkud také v budoucnu plánujeme tento vodovod zásobovat.
Z Chotobuše vede užitkový vodovod pod náměstím až na hráz rybníka Papež a Koryto. Pro toto potrubí jsme využili staré nepoužívané potrubí a nové jsme tímto nevyužitým protáhli.

Na letošní léto plánujeme uvést do provozu první část užitkového vodovodu v Lipkách, který bude zásoben vodou z vrtů u haly a na fotbalovém stadionu a bude zásobovat tenisové a nohejbalové kurty.
Toto řešení nám také sníží spotřebu vody v letních měsících. Druhou hlavní část užitkového vodovodu uvedeme do provozu v příštím roce.

V minulém roce jste pořídili velký čisticí vůz na kanalizační řad, jaké využití vlastně má?
Čisticí vůz je obrovským pomocníkem při čištění kanalizačního potrubí. Obzvláště v této covidové době, kdy je mnohem více odběratelů doma, je kanalizace mnohem více zatěžovaná než obvykle. Pravidelné preventivní čištění kanalizace je zásadní pro čistotu města zvlášť v této době, kdy jsou kladeny zvýšené hygienické nároky na vše. I na obcích, které provozujeme a mají kanalizaci, je o čisticí vůz velký zájem.

V některých městech a obcích se zavádí „smart“ měření vodoměrů, plánuje se i u nás?
Ano, i u nás zavádíme „chytré“ technologie. Na některých obcích už chytré vodoměry máme namontovány a na dalších výměny připravujeme.

Tyto chytré vodoměry nejenže se dají odečítat dálkově, a tím nemusí náš odečítač každé 3 měsíce navštěvovat odběratele, ale umožňují také sledovat nestandartní spotřeby a upozorní nás přes alarmové hlášení.
Další „smart“ řešení, které nabízíme, je pod názvem Voda pod kontrolou. Tato služba nepřetržitě vyhodnocuje spotřebu vody v daném místě a upozorní na nestandardní odběry. Pro odběratele je zpoplatněna.

Budou se tedy osazovat chytré vodoměry i na Dobříši?
Ano, i na Dobříši se připravujeme na osazování těchto chytrých měřidel. Přehled o spotřebách nám pomůže při hledání vodovodních úniků a předejde se tak zbytečným únikům vody například i při protékání toalety nebo protékajícího pojišťovacího ventilu, což může uspořit nemalé náklady. Tyto vodoměry také v budoucnu umožní odběratelům přes aplikaci v mobilním telefonu sledovat svoje spotřeby vody, což se odběratelům vyznávajícím moderní technologie bude určitě líbit.

Zpracovala redakcePředchozí článekKultura – duben 2021
Další článekJaro v Aerobik studiu Orel Dobříš