Velikonoční uhašení žízněText – Jan 7; 37–39:
V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!

Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“
To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.

Kdopak z nás nežízní? Stojí před člověkem džbán vody, džbán piva nebo vína a on žízní. Uprostřed dešťů a mokra člověk žízní. Nezdá se vám to divné? Vždyť žízeň je spojená s pitím, nápoji a těch není nedostatek. Tak jakápak žízeň?

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije,“ říká Ježíš. Také je to nějaké divné. Zástupy se pohrnou, obzvlášť v podmínkách Palestiny, kde nikdy není vody nazbyt. To má Ježíš nějaký rezervoár? Vždyť přece nemůže napojit všechny příchozí. A věřili byste, že může?

Ježíš totiž myslí na celého člověka, nejen na jednu jeho výseč. Několik veršů před uvedeným textem čteme: „Proč se zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?“ A celý člověk, to není jen zavlažené hrdlo, to není jen příjemná sprcha, střecha nad hlavou a nasycený žaludek.

Kdo z nás nežízní? Na samém začátku stojí žízeň po lásce. Jak dalece může člověk tuto žízeň zahnat nebo snad lépe uspokojit? Jednoduše řečeno obtížně. Onu snad až nenaplnitelnost, nekonečnost toho procesu hledání a běhu za láskou vyjadřuje Exupéry v Citadele konstatováním: „Láska je žízeň po lásce.“

Křesťanské vyznání založené na zkušenosti duchovního života zní: Kdo věří v Krista a jeho vykupitelské dílo, ví, že právě svou obětí Kristus lásku naplnil. Tak Ježíš ten nekonečný běh zastavil. Hledáš-li naplněnou lásku v člověku, nenajdeš ji pro lidskou porušenost. Lidská duše se chvěje zranitelností, lidské srdce tepe v neustálém ohrožení. Jistotu najdeš u Krista, v jeho lásce.

Radostné a Boží milostí naplněné Velikonoce vám přeje
Samuel Hejzlar, evangelický farář v Dobříši a v Hořovicích, red. kráceno

Srdečně zveme veřejnost na bohoslužby o svátcích

14. 4. Velký pátek – od 19.00, kostel FS ČCE, Husova 1556;
bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně a s provedením mše k Panně Marii (Messe de Notre Dame) Guillauma de Machaut (1300–1377) – diplomata ve službách Jana Lucemburského. Zazní v podání ENSEMBLE GUILLAUME, řídí Lukáš Vendl.
16. 4. neděle Velikonoční – od 10.30, kostel FS ČCE, Husova 1556;
bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně.Předchozí článekJak dopadly vánoční krabice od bot?
Další článekZápis do mateřských škol v Dobříši