Vážení spoluobčané,omlouváme se, že nedokážeme toto jaro uskutečnit soutěž „Rozkvetlá Dobříš“. Přeposíláme vám stanovisko města Dobříše, ze kterého je vidět, že to letos opravdu nepůjde.

Od r. 2017 jsme osadili překopy u DM drogerie keříky, keříky město zaplatilo. Osadili jsme květinami záhonek u stromu u Jednoty, záhonek před Jednotou (sazenice platilo město), vypleli jsme kopřivy a plevel u pošty. Vypleli jsme záhony růží u pomníků. Betonový truhlík před Jednotou osázela také dobrovolnice, která nevydržela nečinnost města.

Proč těm odpovědným nevadí, jak vypadá dobříšské náměstí, hradba panelů, špinavé chodníky, pošlapané trávníky, kterými školáci den co den dupou cestou od autobusů.

Nám to vadilo, a tak jsme chtěli pomoci, ale má to cenu…?
Toto je odpověď města:

Dobrý den, vážení členové okrašlovacího spolku, reaguji na Váš mail, ohledně stanoviska k projektu „Rozkvetlá ulice“.
Na základě jednání s paní Loudovou (referentkou odboru místního rozvoje) a paní Ing. Harmanovou (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí) jsme došli k tomuto:

1) Pokud budete chtít sázet a obhospodařovat pozemky města, je nutné:
Uzavřít s městem Dobříš Dohodu o spolupráci při úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve vlastnictví města Dobříš.
Tuto dohodu by měl mít každý, kdo má v úmyslu zvýšit estetickou hodnotu prostředí ve městě a zavazuje se pečovat o zeleň za podmínek stanovených dohodou. Dohoda specifikuje rozsah výsadby a následnou péči. Tato smlouva se nabízela již v minulých letech občanům a SVJ.
Další postup je takový, že na základě uzavřené dohody toto bude posouzeno komisí pro životní prostředí a ekologii, kde byla za Váš spolek v minulých letech členkou poradního sboru paní Javorská a následně projednáno a schváleno na jednání rady města.

Tímto k bodu 1) a 2) Vašeho mailu.

2) Pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků je nutno řešit přímo s vlastníky, tam záleží na vaší vzájemné dohodě.
3) Každá plocha musí být odsouhlasena. Nelze akceptovat souhlas mlčky.

Legislativně správně, lidsky špatně.

Toto je odpověď, která nám bere veškerou chuť pro Dobříš něco dělat.
Raději se hledají důvody, proč něco nejde.

Za Okrašlovací spolek H. Kahounová

Reklama

Předchozí článekSvojsíkův závod dříve a dnes
Další článekPoznej krásu Brd