Tři ohlédnutí ze života Starohuťských hasičůOhlédnutí první – soutěž ve Staré Huti

Letošní soutěž jsme začali plánovat v období podstatného omezení společenského života z důvodu rozšíření koronaviru. Definitivně jsme se rozhodli soutěž uspořádat až v době rozvolňování. Datum jsme stanovili na 4. září na pláži rybníka Strž.
Přivítal nás krásný slunný den a krásné počasí vydrželo celý den. Nejdříve jsme museli postavit zázemí včetně soutěžních drah. Po prezentaci a společném nástupu na soutěž dětí odstartoval soutěž náš moderátor Matěj Lopata a poté přivítal družstva starosta obce p. Petr Dragoun.
Pak již soutěž probíhala standardním způsobem. Na startu bylo celkem 8 družstev, 5 družstev mladších žáků a 3 družstva v kategorii starších žáků. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mladších žáků a umístila se na 2. a 4. místě. Na 1. místě v kategorii mladších žáků skončilo družstvo SDH Skalice. V kategorii starších žáku se na 1. místě umístilo družstvo SDH Skalice st.
Odpolední závod dospělých byl odstartován krátce po 13. hodině. V tomto klání se naše družstvo žen umístilo na 3. místě a družstvo mužů na 2. místě.
Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřadu Stará Huť za vstřícnost a všem členům realizačního týmu za perfektně odvedenou práci.

Ohlédnutí druhé – soutěž v Libčicích

Soutěž „O putovní pohár starosty obce Libčice“ se uskutečnila 11. 9. 2021 na louce za Podhoreckými a my jsme se jí zúčastnili tak jako v předchozích letech. Kuriozitou této soutěže je pivní štafeta. V této specifické disciplíně se naše družstvo žen umístilo na 3. místě a družstvo mužů na 2. místě. V celkovém hodnocení skončilo družstvo žen na 3. místě a družstvo mužů na 9. místě. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev, z toho 6 družstev žen a 13 družstev mužů.

Ohlédnutí třetí – účast na oslavách 125. let založení SDH V Moravské Nové Vsi

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 udeřilo tornádo v plné síle na jižní Moravě. Nejvíce postižená byla oblast v okolí obce Hrušky a městyse Moravská Nová Ves. Výbor se promptně sešel hned v následujícím víkendu a jednomyslně odsouhlasil finanční pomoc přímo konkrétnímu hasičskému sboru a to SDH Moravské Nové Vsi. Následující týden se náš hospodář spojil se zástupcem uvedeného sboru a pomoc byla ihned převedena na jejich účet.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme koncem srpna obdrželi pozvánku na oslavu 125. výročí založení SDH Moravská Nová Ves. Oslava se uskutečnila 18. září a my jsme se rozhodli, že na oslavu pojedeme.
V sobotu ráno jsme vyjeli v počtu 8 lidí. Do cíle jsme dojeli po 10. hodině. Když jsme projížděli městysem na určené místo srazu, již jsme viděli na domech devastující účinky tornáda, hlavně na střechách a fasádách domů.
Den jsme započali na výstavě k výročí sboru, kde jsme obdrželi i instrukce k celému dni. Následně jsme odvezli automobil ke škole, kde jsme přenocovali.
V 10 hodin začala dětská soutěž v TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije). Během dne jsme zažili několik bezva setkání s hasiči z celé ČR. Nástup na pochod byl vyhlášen na 16. hodinu. Po nástupu jsme se vydali do „vinařské ulice“, kde se odehrávaly další části oslav. Po příchodu k tribuně následovaly projevy starosty sboru, starosty a místostarosty městyse a dalších funkcionářů vyšších orgánů SHD. Zvláště dojemný byl projev starosty městyse, který kvůli dojetí ani nedořekl a ukončil ho bouřlivý potlesk. Poté byly jmenovány všechny sbory, které pomohly a to ať fyzickou pomocí nebo finanční. Poté následoval raut a volná zábava pod korunami ořechů. Na závěr této oslavy rozzářil nebe nádherný ohňostroj.
V neděli ráno jsme zástupkyni sboru předali tělocvičnu v pořádku a vyrazili k domovu.
Tím skončila další nádherná akce našeho sboru. Pořádajícímu sboru patří obrovské poděkování za zajištění akce. Bylo vidět na jedné straně devastující účinky přírodního živlu a zároveň obrovskou solidaritu.

Josef Havelka,
jednatel SDH Stará Huť

Reklama

Předchozí článekÚspěch i ve vyšší kategorii – starší žákyně ze Staré Huti se staly Mistryněmi České republiky v národní házené pro rok 2021
Další článekZprávičky z mateřské školičky