Přehled investičních akcí za rok 2017

1Modernizace sportovní haly Dobříš – I. etapa

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 8 367 744 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 8 367 744 Kč s DPH
Realizace: 7/201 – 12/2017
Obsah: V rámci projektu bylo vybouráno stávající hlediště za účelem zvětšení hrací plochy. Byl stržen stávající povrch a byla položena nová sportovní podlaha, která se skládá z podkladní anhydritové vrstvy, dřevěné podlahy s nášlapnou vrstvou Herculan. Hlediště je nově tvořeno dvěma řadami tribun v úrovni hrací plochy a v úrovni ochozu. Nově je provedeno obložení stěn, jsou osazeny nové ribstoly. Z hrací plochy do úrovně ochozu bylo vybudováno nové schodiště a zároveň je na ochoze vybudováno nové zábradlí.
Stavbu realizoval: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

2Oprava havarijního stavu střechy sportovní haly

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 284 169 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 284 169 Kč s DPH
Realizace: 7/2017 – 8/2017
Obsah: V rámci projektu byl opraven stávající střešní plášť, tj. byly sanovány poruchy v plášti, případně v okenních otvorech, živičná krytina byla překryta novými živičnými pasy.
Stavbu realizoval: Dokas, s.r.o.

31. základní škola Dobříš – stavební úpravy, nástavba a přístavba – šatny, varna, učebny

Poskytovatel dotace/dotační titul: MF
Celkové náklady: 45 383 020,43 Kč s DPH
Dotace: 26 280 000 Kč
Vlastní zdroje: 19 103 020,43 Kč s DPH
Realizace: 6/2017 – 4/2018
Obsah: Projekt počítá s rozšířením kapacity školy o nové učebny a šatny, dále s rekonstrukcí sociálního zařízení, gastra a s vybudováním nového výtahu. K zahájení nového školního roku bylo dáno do provozu rekonstruované sociální zázemí v přízemí a v patře. K 20. 11. 2017 byla dána do provozu rekonstruovaná kuchyň včetně jídelny. Kompletní dokončení akce je plánováno do 30. 4. 2018.
Stavbu realizuje: Pohl cz, a.s.

4Dobříš, kostel Povýšení svatého Kříže – oprava krovu a střechy

Poskytovatel dotace/dotační titul: Ministerstvo kultury ČR / Havarijní program
Celkové náklady: 1 674 014 Kč bez DPH
Dotace: 200 000 Kč
Vlastní zdroje: 1 474 014 bez DPH
Realizace: 8/2017 – 11/2017
Obsah: V rámci projektu byl opraven stávající střešní plášť, tj. byly vyměněny části krovu napadené hnilobou, více jak z poloviny byla vyměněna střešní krytina.
Stavbu realizoval: Caspina, s.r.o.

5Kopie podstavce sochy sv. Leonarda

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 226 875 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 226 875 s DPH
Realizace: 3/2017 – 11/2017
Obsah: Po dokončení kopie sochy sv. Leonarda v roce 2016 byla v roce 2017 zhotovena kopie pískovcového podstavce, také z pískovce z lokality Vyhnánov. Kopie podstavce i sochy byly osazeny na původní místo na žulový podstavec v areálu kostela Povýšení sv. Kříže. Při osazování byla do podstavce uložena měděná schránka se vzkazem pro příští generace.
Kopii podstavce realizoval: restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka

6Modernizace sběrného dvora

Poskytovatel dotace/dotační titul: Ministerstvo životního prostředí ČR / Operační program Životní prostředí
Celkové náklady: 10 686 368,94 Kč s DPH
Dotace: 7 229 757,50 Kč
Vlastní zdroje: 3 456 611,44 s DPH
Realizace: 6/2017 – 11/2017
Obsah: Modernizace sběrného dvora – úprava živičných povrchů, nové oplocení, dodávka nových kontejnerů.
Stavbu realizoval: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

7Stavební úpravy čp. 230, Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 1 318 117 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 1 318 117 Kč s DPH
Realizace: 11/2016 – 4/2017
Obsah: Předmětem projektu byla adaptace prostor bývalé lékárny v 1. NP na služebnu městské policie. V ostatních podlažích byly provedeny drobné dispoziční úpravy kancelářských prostor.
Stavbu realizoval: Andaf-tier, s.r.o.

8Stavební úpravy hygienického zázemí Městské knihovny Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 190 979 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 190 979 Kč s DPH
Realizace: 8/2017 – 9/2017
Obsah: Stávající sociální zázemí v městské knihovně bylo rekonstruováno, byly provedeny nové rozvody vody, elektřiny a byly provedeny nové obklady. Zázemí bylo rozšířeno o toaletu pro invalidy. Touto rekonstrukcí je městská knihovna ještě více přístupná i pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Stavbu realizoval: Valen, s.r.o.

9Zřízení kuchyňky, sprchového koutu a odvětrání WC – čp. 75

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 294 788 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 294 788 Kč s DPH
Realizace: 9/2017 – 10/2017
Obsah: V prostorech sociálního odboru byla nově zřízena kuchyňka a sprchový kout a celé sociální zázemí bylo odvětráno novým VZT potrubím.
Stavbu realizoval: Valen, s.r.o.

10ZŠ Lidická – rekonstrukce schodiště a místnosti vodoměru

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 226 135 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje 226 135 Kč s DPH
Realizace: 7/2017 – 8/2017
Obsah: Vstupní schodiště do ZŠ Lidická se rozpadalo, obklad ze žulových desek začal odpadávat a do místnosti vodoměru pod schodištěm zatékalo. Rekonstrukce spočívala v tom, že staré nabetonované schody byly odbourány a na schodišťovou desku byla položena nová hydroizolace. Schodiště bylo nově nabetonováno a znovu obloženo žulovými deskami. V místnosti vodoměru byla otlučena odpadlá omítka, byla nahrazena novou a prostor byl vymalován.
Stavbu realizoval: Valen, s.r.o.

11Rekonstrukce plynovodního zdroje tepla v ZŠ Lidická, Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 448 775 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 448 775 Kč s DPH
Realizace: 9/2017
Obsah: V budově byla provedena výměna starých plynových kotlů za nové a v kotelně byly provedeny nové rozvody a instalace M+R.
Stavbu realizoval: Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o.

12Obnova povrchů části Mírového náměstí, v úseku od čp. 74 po čp. 205, Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 818 120 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 818 120 Kč s DPH
Realizace: 11/2017 – 12/2017
Obsah: V části autobusového nádraží na Mírovém náměstí byla provedena oprava zvlněné komunikace. Byly vyměněny podkladní vrstvy a plocha byla předlážděna.
Stavbu realizoval: Belle Bohemia, s.r.o.

 

13Rekonstrukce ulice U Slovanky

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 3 283 081 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 3 283 081 Kč s DPH
Realizace: 10/2017 – 11/2017
Obsah: V ulici U Slovanky byly provedeny nové chodníky a na komunikaci byl položen nový živičný koberec. Dále bylo provedeno nové veřejné osvětlení.
Stavbu realizoval: BES Benešov, s.r.o.

14Rekonstrukce ulice Na Lukách, Havlíčkova, Pionýrů

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 3 874 548 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 3 874 548 Kč s DPH
Realizace: 11/2017 – 12/2017
Obsah: V části ulic byly provedeny nové chodníky a na komunikaci byl položen nový živičný koberec. Provedená část byla v lednu 2018 uvedena do předčasného užívání.
Stavbu realizoval: BES Benešov, s.r.o.

15Veřejné osvětlení v ulici Luční

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 125 316 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 125 316 Kč s DPH
Realizace: 9/2017 – 10/2017
Obsah: V ulici Luční byly před mnoha lety položeny do země kabely pro veřejné osvětlení. Lampy ale tenkrát osazeny nebyly a v ulici nebylo žádné veřejné osvětlení. V září 2017 byly osazeny 4 nové lampy a elektroměrová skříň pro nový spínací bod veř. osvětlení. V důsledku zdlouhavých jednání s dodavatelem elektrické energie došlo k připojení k síti až začátkem roku 2018, Luční ulice už je osvětlena.
Stavbu realizoval: Dokas, s.r.o.

 

16Veřejné osvětlení v ulici Jeřábová

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 764 888 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 764 888 Kč s DPH
Realizace: 12/2016 – 2/2017
Obsah: V ulici Jeřábová byly osazeny lampy VO od křižovatky s ulicí Na Vlašce až ke křižovatce s ulicí Nad Papežem, 1 lampa byla osazena v ulici Nad Papežem a 1 lampa ve spojovací uličce k ulici K Vodárně. Celkem osazeno 21 ks stožárů typu KL 6 Kooperativa se svítidly Osram DL 30.
Stavbu realizoval: Elektromontáže, s.r.o

 

17Dobříš – Jáchymovská VO

Poskytovatel dotace/dotační titul: bez dotace
Celkové náklady: 227 496 Kč s DPH
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 227 496 Kč s DPH
Realizace: 11/2017
Obsah: V ulici Jáchymovská bylo realizováno nové VO.
Stavbu realizoval: Dokas, s.r.o.

18Akce realizované VHS Dobříš v rámci obnovy vodohospodářských zařízení
Obnova V + K – 1. + 2. etapa – jižní část Mírového náměstí

Celkové náklady: 1 500 000 Kč bez DPH

19Obnova V + K – 4. etapa – náměstí Komenského

Celkové náklady: 2 400 000 Kč bez DPH

20Obnova V – severní část Mírového náměstí

Celkové náklady: 447 480 Kč bez DPH

21Obnova V + K Malá Strana (Na Lukách, U Slovanky, Havlíčkova)

Celkové náklady: 2 420 000 Kč bez DPH

22Vodárna Trnová – úpravna vody, rekonstrukce (Sychrov)

Celkové náklady: 2 000 000 Kč bez DPH

23Obnova ČS (čerpací stanice) pod sanatoriem a v ul. Lidická

Celkové náklady: 500 000 Kč bez DPH

24Obnova pásového dopravníku odvodňovaného kalu ČOV Dobříš – kalolis

Celkové náklady: 400 000 Kč bez DPH

25Obnova V + K – křižovatka ul. Nádražní (Prachanda)

Celkové náklady: 200 000 Kč bez DPH

Název akce: Zprovoznění fontány s vodotryskem
Celkové náklady: 71 000 Kč bez DPH

Název akce: Obnova klenby kanalizační stoky pod Mírovým náměstím
Celkové náklady: 700 000 Kč bez DPH

Název akce: Obnova V + K Větrník – ul. K Vodárně
Celkové náklady: 480 000 Kč bez DPH

Název akce: Opravy a údržba dešťové kanalizace
Celkové náklady: 500 000 Kč bez DPH

 

Předchozí článekSpolečenská kronika – únor
Další článekZprávy z Obecního úřadu