Společenská kronika – únorVýznamného životního jubilea se v měsíci únoru 2018 dožívají:

paní Marie Bartáková, Jiřina Hanusová a Vlasta Melicharová.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji za krásnou gratulaci a milý dárek ke kulatému výročí mého narození.

Miroslava Martínková

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárek u příležitosti mého životního jubilea.

Jan Melichar

Reklama