Společenská kronika – leden 2020Dne 2. ledna 2020 uplynulo již 16 let, kdy nás navždy opustila naše maminka Anna Zelenková, „Švadlena“.

Dne 20. ledna 2020 vzpomene naše rodina sté výročí narození naší maminky.

Na svoji maminku vzpomínají dcery Anna, Drahoslava, Helena s rodinami a Marie Mottová, sestra.Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

Dne 6. ledna 2020 uplynul rok, kdy nás navždy opustil náš spolupracovník z města Dobříš Josef Němec.

Stále vzpomíná kamarádka Lucka.

Dne 31. ledna 2020 uplynul rok, kdy nás navždy opustila milovaná maminka, sestra, babička Marie Soukupová.

Se stálou vzpomínkou vzpomíná syn Radek.

Reklama