Kdo je „zbabělec“ a kdo „hrdina“?Jak se zachovat v situaci ohrožení? Stát si za svým názorem, nebo se zpronevěřit svým ideálům a hodnotám v zájmu bezpečnosti a ochrany sebe i rodiny?

Rozhodování v této situaci nebývá jednoduché a většina z nás je ráda, že takové dilema nebyla nucena nikdy řešit. I pro dospělého je to zátěžový test a velká zkouška morální integrity. V Trnce jsme však dali šanci zažít podobnou situaci žákům už na prvním stupni a ukázat jim tak, že důvody vedoucí k rozhodnutím mohou být složitější, než se na první pohled zdá.

Koncem listopadu jsme hostili workshop „Kdo je vítěz“, který se uskutečnil na základě účasti města Dobříše v projektu Města Paměti národa. Naši čtvrťáci, páťáci a šesťáci se díky lektorům společnosti Post Bellum, o.p.s., mohli vžít do příběhu československých hokejistů, kteří v roce 1969 sehráli zápasy proti tehdejšímu Sovětskému svazu. Workshop byl veden zážitkově a interaktivně, žákům byly přiděleny jednotlivé role, do nichž se beze zbytku vžili a odehráli příběh od začátku (kdy si mohli vyzkoušet, jak to chodilo v socialistické škole druhé poloviny 20. století) až do konce (kdy se museli rozhodovat, zda reprezentantům okupačního národa podají nebo nepodají po zápase ruku).

Aktivity během tří hodin byly velmi různorodé, od her a pohybu, přes poslech rádia i nahrávek pamětníků, až po prohlížení fotografií a následné asociace. Jejich prostřednictvím se žáci mohli „přenést“ do doby socialismu a seznámit se s událostmi roku 1968 v Československu.

Workshop děti hodně bavil a pedagogy zaujal svou autentičností. „Nejvíc se mi líbila hra na třídu,“ zaznělo v závěrečné reflexi. „Hodně jsem si užil hokejový zápas,“ byla další z reakcí. „Z role paní učitelky mi tedy běhal mráz po zádech,“ sdělila se smíchem jedna z trnkových učitelek, pamětnic socialistického školství.

Děkujeme lektorům za dobře odvedenou práci a našim dětem, že dokázaly soustředěně pracovat na tak nelehkém úkolu. Doufáme, že bude ještě příležitost se společností Post Bellum spolupracovat.

Adéla Sauerová

Reklama

Předchozí článekSpolečenská kronika – leden 2020
Další článekSeniorská obálka, formulář pro efektivní první pomoc, stále k vyzvednutí v infocentru