Společenská kronika – leden 2017Vzpomínka
Dne 29. 1. 2017 uplyne již 20 let od chvíle, kdy nás po těžké nemoci navždy opustil pan Jaroslav Šulc, velitel Městské policie Dobříš. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Zuzana, dcera Denisa a ostatní příbuzní a přátelé.

Blahopřání
Dne 1. 1. 2017 se dožívá můj tatínek a náš dědeček a pradědeček, pan Antonín Fulín, krásného věku 90 let. Tímto mu z celého srdce přeji, aby byl stále tak zdráv, svěží a veselý.

Přeje dcera Jitka a pravnuci Martin a Tomáš


Vítání občánků
Dne 8. 12. 2016 byli v Zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Milan Mráz, David Stěpnička, Natálie Bartošová, Eliška Kuchařová, Jiří Kadlec, Simona Kryštůfková, Benjamín Rosenbaum, Adam Voráček, Ema Řehořková, Eliška Hejnová, Adam Farář.Předchozí článekŘímskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše
Další článekMartin Hemr: Těší mě hlavně zájem mládeže