Společenská kronikaDne 25. září 2021 jsme vzpomněli na 100. výročí narození našeho drahého táty Václava Kubečka z Dobříše, dlouholetého předsedy místních rybářů, starostlivého otce rodiny a laskavého člověka. Mimo jiné také muzikanta a zpěváka, jemuž sekundoval i skvělý člověk – dost známý cukrář Václav Kadlec. Vyjma práce na šachtách vynikal Václav Kubečka zároveň jako pečlivý brusič křišťálového skla.
Za odboj proti fašistům byl vězněn v koncentračním táboře v Dachau, kde mimo další útrapy ve svých 21 letech vážil pouhých 21 kg. Tento vynález se stejně jako u dalších lidí, kteří ho přežili, značně podepsal na podlomení jejich zdraví.
Tátovi patří velké díky za opatření báječné mámy Boženy, tehdy Brabcové, jež byla pravou Dobříšačkou narozenou na Vargači. Nelze ani slovy vyjádřit, co pro nás znamenal!

S láskou, úctou a pokorou vzpomínají
synové Pavel a Václav s rodinami.
NESKONALOU ČEST JEHO PAMÁTCE!

Uplynul dlouhý čas, ale vzpomínky zůstávají v nás. Dne 19. listopadu 2021 jsme vzpomněli na smutné výročí 35 let, kdy nás opustil náš milovaný syn Petr Polek.

Na milovaného Petra vzpomíná maminka Anna, bratr Pavel s rodinou,
rodiny Slepičkových, Veselých a Mezkových. Kdož jste našeho syna znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme!

Dne 16. prosince 2021 uplyne 15 smutných let, co nás opustila naše milovaná maminka, babička a sestra Miloslava Mezková, a dne 18. ledna 2022 uplyne 8 let, co nás opustil náš tatínek, dědeček a švagr Viktor Mezek. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Moc nám chybíte.

Syn Milan s rodinou, Anna Popková, Drahoslava Slepičková a Helena Veselá s rodinami.

Dne 24. prosince 2021 uplyne páté výročí dne, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan František Navrátil.

S láskou vzpomíná manželka Anna, dcera Dagmar,
syn Miroslav, vnoučata a pravnoučata.

Dne 30. prosince 2021 uplyne 5 smutných let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, sestra a teta, paní Jarmila Svobodová (rozená Zárubová). Stále jsi v našich srdcích a chybíš nám.

S láskou vzpomínají dcera s rodinou a sestra s rodinou.

Reklama

Předchozí článekVzpomínky lidového muzikanta
Další článekVánoční dárky v krabici od bot