Seriál: Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši…

Ilustrační foto: www.pixabay.com


Dobrá topenářská praxe aneb Jak správně topit dřevem

Jak jistě víte, špatná kvalita ovzduší je nejen esteticky a čichově nepříjemná, ale podepisuje se i na našem zdraví. Především muži by měli zpozornět, neboť znečištěné ovzduší má vliv na zhoršení genetických vlastností spermií, konkrétně na integritu chromatinu, tedy komplexu DNA a některých proteinů. Potvrdil to výzkum českých vědců, jehož výsledky na tiskové konferenci Rady pro životní prostředí Akademie věd ČR v Praze představil vědec Jiří Rubeš.

Samozřejmě platí, že staré kotle vždy znečišťují ovzduší více než moderní kotle. Starý kotel ročně vypustí do ovzduší přibližně 50 až 300 kg prachu. Nové kotle jsou podstatně kvalitnější, a pokud jsou správně provozovány, pak za rok do vzduchu vypustí méně než 15 kg prachu.
Ale co tedy můžeme pro kvalitu ovzduší v našem městě udělat hned, aniž bychom sahali hluboko do kapsy a pořizovali kotel nový?

Dodržujme obecná pravidla pro topení v kotlích na tuhá paliva:

• Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
• Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
• Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
• Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný provoz.
• Nespalujte odpad!

• Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem. Najděte si nejbližšího kominíka v adresáři Seznamu členů SKČR kominíků (www.skcr.cz).
• Pravidelně čistěte teplosměnné plochy (plochy, kde kotel předává teplo vodě v otopném sytému). Kotle na tuhá paliva se zanášejí sazemi, dehtem, a snižuje se tak jejich účinnost.

Den od vyčištění kotle Účinnost kotle (87 %)Protopeno na víc paliva za jeden den %
183,523,48
765,3721,62
1449,1237,87

Při topení dřevem je důležité, aby bylo dřevo dobře proschlé, aby hořelo s minimální produkcí spalin. Dřevo lépe hoří i při nižších teplotách a při jeho spalování vzniká méně oxidu uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku (na rozdíl od uhlí). Nejlepší je používat směs obou druhů dřeva – měkkého i tvrdého. Měkké dřevo (např. borovice, lípa, jedle, smrk) hoří rychleji, především kvůli vyššímu obsahu pryskyřice, a je výborné na podpal. Díky tomu se pak i lépe rozhoří dřevo tvrdé, které hoří déle a udržuje správnou teplotu.

Při nákupu dřeva je dobré se informovat, zda je čerstvé, nebo jde už o dostatečně proschlé dřevo připravené k topení (obsah vlhkosti je pod 20 %). Čerstvé dřevo se musí ještě rok nebo ideálně dva uskladnit a sušit. Pokud nechcete čekat, až dřevo proschne, je možné zakoupit dřevo předsušené (ze sušicí komory), které je ovšem dražší. Nejspolehlivějším ukazatelem vlhkosti dřeva je elektronický digitální vlhkoměr. Pokud topíte z větší části nebo pouze dřevem, je výhodné si tento vlhkoměr pořídit.

Náklady na topení snížíte i tím, že koupíte kulatinu – cca metrové kusy. Ušetříte tím, že si sami dřevo nařežete a naštípete. Ke skladování a dobrému vysychání dřeva je ideální dřevník, který je umístěný k jižně orientované straně domu a je důkladně provětrávaný. Skladujte dřevo již naštípané, protože kulatina pomaleji schne. Mezi vrstvou dřeva a stěnou domu by měla být mezera zhruba 5 až 10 cm. Vhodnou ochranou dřeva před deštěm je stříška. Dřevo rozhodně nezakrývejte plastovou plachtou. Brání cirkulaci vzduchu a vznikají plísně a hniloba.

A jaký je správný postup zatápění dřevem v kamnech? Nejprve zatopte malými kousky dřeva. Mají větší povrch a rychleji shoří. Dřevěné třísky hoří podstatně lépe a rychleji než velká polena. Teplota plamene při spalování dřeva ve spalovacím zařízení se pohybuje přibližně v rozsahu 650 až 950 °C.

Pro topení se rozhodně nehodí dřevotříska či laťovky. Obsahují totiž pojivová lepidla. Podle zákona o ochraně ovzduší se smí v domácích topeništích spalovat jen paliva s nízkou kouřivostí a suché dřevo v přírodním stavu. V žádném případě se nesmí spalovat lakované nebo chemicky ošetřené dřevo!

Tak tedy, topme správně, nejen příroda si to zaslouží!

Za město Dobříš zpracoval
odbor výstavby a životního prostředíPředchozí článekZ činnosti Městské policie Dobříš v říjnu 2020
Další článekMáme tu podzim aneb Listí do popelnice nepatří!