Sedlčany a Dobříš spolupracujíČasto si klademe otázku, zda máme odpovídající rozpočet na péči o městskou zeleň. Je přiměřený? Není oproti jiným městům nadsazený?

Péče o zeleň v Dobříši je často srovnávána se Sedlčany, a tak jsme oslovili jednatele Technických služeb města Sedlčany, aby nám k tématu podal informace.
Město Sedlčany pečuje o 15 ha travnaté plochy, které seká 3× ročně. Dětská hřiště, areály školek a náměstí jsou sekány dle potřeby tak, aby tráva nepřesáhla 10 cm (cca 1× za 14 dní). Stejně jako v Dobříši je prováděna údržba stromů a keřů, nákup letniček včetně ošetřování a likvidace bioodpadu. V roce 2017 bylo v Sedlčanech na péči o zeleň plánováno 2,73 mil. Kč a vynaloženo 2,7 mil. Kč.
V Dobříši sekáme 36 ha a na základě směrnice provádíme na této rozloze 6–8 sečí, dle stanovené intenzívní třídy údržby. V roce 2017 bylo na péči o zeleň plánováno 6,87 mil. Kč a vynaloženo 6,76 mil. Kč (pro rok 2018 byl plánovaný rozpočet stanoven na 7,5 mil. Kč, tedy o 11 % vyšší oproti roku 2017).
Rozhodně nechci zjednodušovat. Dobříšský rozpočet na zeleň se však stal terčem kritiky, a tak si nyní dovolím výdaje obou měst porovnat. Odmyslím-li od sečí další činnosti a budu-li se držet dolní hranice 6 sečí travnatých ploch v případě Dobříše, vychází mi v roce 2017 roční cena sekání a další údržby zeleně v případě Sedlčan 53 465 Kč/ha, v případě Dobříše pak 31 296 Kč/ha (v roce 2018 vychází dle schváleného rozpočtu 34 722 Kč/ha).
Z čeho ale na Dobříši zatím radost nemáme, je stav dobříšského náměstí, a v tomto směru se chceme inspirovat u Sedlčan, které mají náměstí po nedávné komplexní rekonstrukci výstavní!
S představiteli města Sedlčany je plánována brzká schůzka, jejímž tématem bude nejen péče o okrasnou zeleň a možnost finálních úprav dobříšského náměstí při plánované rekonstrukci, ale i dobříšská koncepce údržby zeleně a webová aplikace Sekání zeleně, která odborníky z nedalekého města velmi zaujala.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města

Reklama

Předchozí článekSeminář – Vychovaný pes je bezpečný pes
Další článekZeleň na Dobříši