Zeleň na DobříšiNedávno byla v Dobříšských listech uveřejněna úvaha dobříšské občanky o péči o zeleň na náměstí a výši rozpočtu našeho města na údržbu zeleně.
Dovolte mi proto nejprve uvést dobříšský rozpočet pro rok 2018 – ORG 724 – na pravou míru. Na této položce jsou schválené finanční prostředky, které město předpokládá využít pro údržbu zeleně. Do údržby zeleně je zahrnuto sekání celkem 36 ha travnatých ploch po celém městě. Probíhající seče může každý sledovat veřejně na stránkách města v aplikaci Mapa sekání zeleně. Aplikace je mapa města, rozdělená do jednotlivých ploch a po kliknutí do plochy se objeví na postranním panelu informace (název plochy, datum sekání). Informace jsou neustále aktualizovány. Většinu ploch seká Dokas Dobříš na základě platné smlouvy, jejíž součástí jsou i ceníky.
Do údržby zeleně spadá i údržba stromů a keřů, kácení stromů, zákonem stanovená nová výsadba a následná péče. Dále sem patří podzimní i jarní úklidy listí v celém městě, a konečně to, co jediné je veřejností vnímáno a je vidět – péče o okrasnou zeleň, která však tvoří zlomek zdánlivě „gigantického“ rozpočtu.
Koncepce údržby městské zeleně je stanovena směrnicí, schválené radou města v dubnu 2017. Ta rozděluje město do 3 intenzívních tříd, lišících se počtem sečí 6–8× za rok, druhem a četností dalších prací. Předpokládané práce ale musí být kryty finančně, a tak se musel rozpočet oproti jiným létům navýšit, aby bylo možné schválenou koncepci dodržovat. Možná by bylo do budoucna praktičtější, kdyby tyto samozřejmé, ale nákladné činnosti na údržbě zeleně jako sekání, hrabání a péče o stromy, včetně rozlehlých alejí na okraji města, byly rozpočtovány zvlášť, aby si občané mohli porovnávat vynaložené prostředky.
K neuspokojivému stavu náměstí – na nejbližší období je plánováno zahájení rekonstrukce, jejíž součástí v rámci závěrečných prací by mělo být právě osázení okrasnou zelení. Do té doby se město může snažit jen o údržbu a osázení náměstí letničkami, jakákoli nákladnější úprava zeleně by byla marně vynaloženými rozpočtovými prostředky.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města

Sedlčany a Dobříš spolupracují

Reklama

Předchozí článekSedlčany a Dobříš spolupracují
Další článekDobříšské listy – duben 2018