Společnosti z Dobříše poznaly les očima lesníka

Zdroj foto: Město Dobříš


V úterý 10. 10. 2017 uspořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci se společností Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., a městem Dobříš akci „Ukážeme vám les, jak ho neznáte“ za podpory partnerů: Vodohospodářská společnost Dobříš, s.r.o., Energon Dobříš, s.r.o., a Středisko zdraví, s.r.o. Programu v lese se zúčastnili zástupci všech partnerských společností, které chtěly poznat les očima lesníka. Po komentované procházce lesem při vzájemném sdělování zážitků všichni došli k závěru, že takto les opravdu neznali. Nejlepším hodnocením této akce v lese byl závěr většiny zúčastněných, že ji chtějí opakovat i v dalších letech a na dalších místech.

Účastníci akce se potkali před budovou úřadu města Dobříše, aby společně odjeli na připravenou komentovanou procházku do lesů Colloredo-Mannsfeldů. Jediné, co mírně zvyšovalo napětí, bylo deštivé počasí, které bylo také hlavním diskutovaným tématem. O to více potěšilo, když hned po úvodním přivítání v lese se na obloze objevily první sluneční paprsky, které potom účastníky provázely celý den.

Zdroj foto: Město Dobříš

V krátkém přivítání a poděkování partnerům akce ředitelem společnosti Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., panem Michalem Pernicou, a paní Alenou Harmanovou z města Dobříš se všichni dozvěděli, co je v lese čeká, a pak hned vyrazili do lesa za poznáním. Skupinu vedl ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák a Michal Pernica. Během 2,5hodinové procházky lesem poutavou formou a s velkým nasazením účastníkům vysvětlili, na co všechno musí lesník při péči o les myslet, jaké mají vlastníci lesa povinnosti a jak jim můžeme pomoci. Účastníci si také zasadili sazenice smrku, naučili se měřit objem pokáceného kmene a ten také označit speciální registrační číslovačkou.

Na lovecké chatě Josefka se pak v příjemné atmosféře hovořilo o nových poznatcích a o krásných zážitcích nejen z dnešního dne.
Podle reakcí účastníků se akce povedla, a proto věříme, že nově získané informace budou využívat ve svém životě při diskuzích o lese a lesnictví.

Zpracovali Ing. Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život, a Ing. Alena Harmanová,
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ DobříšPředchozí článekKostel Povýšení sv. Kříže – oprava krovu a střechy
Další článekŠablony pro MŠ a ZŠ