Rekonstrukce průtahu PražskáPřinášíme aktuální informace o pracích, které probíhají v souvislosti s přestavbou ulice Pražská – II/114, II/119 a III/10226.
Zadávací řízení proběhlo od 17. června do 15. července 2019. Výsledkem bylo jeho zrušení, protože se nepřihlásil žádný uchazeč.
Dne 21. srpna 2019 vznesl Středočeský kraj požadavek na úpravu výkazu výměr a rozpočtů s ohledem na zatřídění asfaltového recyklátu dle již platné vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 2019.
O šest dní později, 27. srpna 2019, byly objednány odvrty a zkoušky asfaltu, a to s termínem dodání do čtyř týdnů od objednávky.
Nyní je třeba, aby projektanti aktualizovali výkazy výměr a rozpočty, které budou následně předány Středočeskému kraji.
Veřejná zakázka bude nově vyhlášena v říjnu 2019, přičemž s její realizací – s rekonstrukcí vozovky a přilehlých chodníků – se počítá na jaře 2020.

Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka odboru místního rozvoje

Reklama