Oldřich Průša: kronikář, archivář a čestný občan DobříšePo pětadvaceti letech odchází do výslužby pan Oldřich Průša, kronikář a archivář města Dobříše. Radě města předložil 22. července 2019 Kroniku města Dobříše za rok 2018. Rada ve svém vyjádření vyslovila poděkování za vzorně odváděnou dlouholetou kronikářskou činnost a zároveň jednomyslně přijala usnesení, ve kterém doporučuje zastupitelstvu města udělit panu Oldřichu Průšovi čestné občanství.
Zastupitelstvo tak učinilo slavnostním aktem na svém zasedání dne 12. září 2019. Za velký kus práce, kterou pro město vykonal, patří panu Průšovi velký dík a uznání.
Čestné občanství města Dobříše bylo po roce 1989 uděleno zatím pouze jednou, a to v roce 2006 panu Ing. Petru Hermannovi.

Reklama