Pytlový svoz tříděného odpadu je skutečnostíNa posledním zastupitelstvu byl odsouhlasen pytlový svoz tříděného odpadu, což znamená další krok k motivaci obyvatel k odpovědnému nakládání s odpady. Vyhlášku zavádějící na Dobříši tuto formu svozu jsem proto spolu s kolegy rád podpořil. Ostatně rozumné nakládání s odpady i svoz tříděného odpadu od domů prosazuji již řadu let.

Svoz pytlů od domu třídění usnadňuje a odměnou občanovi není jen dobrý pocit, ale i zvýšené pohodlí. Pytle výměnným způsobem dodá město a odvoz od domu nestojí obyvatele žádný čas a úsilí. Pokud by to někdo chtěl kvantifikovat, tak třeba, uvážím-li dnešních 15 min. ke kontejnerům týdně, ročně lze ušetřit třeba pěkných 13 hodin. A navíc se novou vyhláškou otevírá možnost třídění například olejů, byť zde se cestě ke kontejnerům vyhnout nelze.
Lze se ptát, proč ve vyhlášce nebylo zachováno rozdělení různých cen a režimů u malých nádob na směsný odpad a zůstalo vlastně jen u zrušení týdenního svozu u velkých popelnic. Poskytnutá kalkulace ekonomiky pytlového svozu však uvažovala hlavně nad tímto scénářem, cenová diferenciace dobře rozpracována nebyla. Je sice jasné, že ekonomická motivace k třídění má své místo, ale také je zřejmé, že nelze zvedat ruku pro návrhy, obsahující nelogičnosti a jejichž dopad není dobře analyzován. Při projednávání to pak ale byla trochu volba – buď projde alespoň toto, nebo se pytlový svoz bude opět odsouvat.
Nastavení modelu svozu, který na jednu stranu bude pro občany i město provozně a ekonomicky logický a zároveň bude obsahovat i finanční motivaci k třídění, však existuje a rádi takový model podpoříme. Spolu s kolegy jsme připraveni navrhnout cenovou diferenciaci svozu směsného odpadu, tedy i správně nastavenou podporu malých nádob, v krátké době.
Zavedení pytlového svozu mě těší. Nezbytné je ale také celkové řešení nakládání s odpady na Dobříši. Současná radnice slibovala kompletní řešení. Výsledkem je však rizikový stav, kdy nakládání s odpady je právně i organizačně velmi rozkolísané. I s ohledem na zásadní chystanou změnu v nakládání s odpady na celostátní úrovni vyžaduje naše situace dobré a dlouhodobé řešení. K tomu je asi opravdu nezbytné „vytřídit“ také nápady a postupy stávajícího vedení města.

Ing. Martin Musil, zastupitel ODS Dobříš

Reklama

Předchozí článekKam zmizela socha sv. Judy Tadeáše?
Další článekJe nemravný jednací řád zastupitelstva města nebo jednání starosty?