Požadavek občanů vyslyšen: Tříděný odpad se bude vyvážet i z barevných popelnic

Barevné popelnice lze zakoupit ve společnosti Dokas


Město Dobříš zavádí vedle pytlového svozu nově také možnost vývozu tříděného odpadu z tzv. barevných popelnic. Vedení města totiž vyslyšelo žádosti občanů a změnilo obecně závaznou vyhlášku týkající se shromažďování odpadu.

Město Dobříš ohledně svážení tříděného odpadu razilo na začátku teorii, že nejlepším systémem třídění je forma plastových pytlů. Hlavním odůvodněním bylo efektivnější a přehlednější vytřídění. Vzhledem k žádostem několika občanů se tímto problémem zabývala komise pro životní prostředí a ekologii, která doporučila zavést třídění formou tzv. barevných popelnic, přestože vytřídění není tak dokonalé.

Návrh na změnu vyhlášky předložila radním a následně zastupitelům místostarostka města Bc. Dagmar Mášová: „Chtěnou novinkou našich občanů bylo, aby vedle pytlového svozu od ‚prahu’ mohli lidé třídit plast a papír do tzv. barevných popelnic, které si pořídí na vlastní náklady. Podmínkou je, že i tyto nádoby budou označeny QR/čárovým kódem.“

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše, byla přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se konalo 12. května 2020, a nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.

Základní informace ke shromažďování tříděného odpadu do sběrných nádob

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, jejichž seznam naleznete na webových stránkách města (www.mestodobris.cz).

Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad veřejně dostupné (tzv. kontejnerová stání) jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír – barva modrá,
b) plasty – barva žlutá,
c) sklo – barva bílá nebo zelená,
d) nápojové kartony a kovy – barva oranžová,
e) bioodpad – barva hnědá,
f) jedlé oleje a tuky – barva žlutá.

Zvláštní sběrné nádoby, které nejsou veřejně dostupné (popelnice u rodinných a bytových domů), jsou čiré pytle a barevně odlišené nádoby, do kterých se ukládá:

a) společně plast, nápojové kartony a kovy – čirý pytel, nebo žlutá nádoba,
b) samostatně papír – čirý pytel, nebo modrá nádoba.

Barevné popelnice se budou svážet už od 1. června 2020

„Svoz barevných popelnic měl být podle původního plánu zaveden po Dobříši až od 1. ledna 2021, ale vzhledem k tomu, že Dokas je schopný obsloužit toto okamžitě, rozhodlo zastupitelstvo o změně vyhlášky uprostřed roku,“ dodala místostarostka Dagmar Mášová.

Občasné města Dobříše si tak nyní mohou vybrat, do čeho chtějí tříděný odpad ukládat. Společnost Dokas pak v rámci jedné svozové trasy bude do vozu nakládat jak pytle, tak vysypávat popelnice.

Popelnice je možné zakoupit na Dokasu

Barevné popelnice je možné zakoupit na Dokasu. Cena 240litrové barevné nádoby je 1 200 Kč vč. DPH.
Více informací naleznete v samotné vyhlášce na webu města (www.mestodobris.cz – Občan – Vyhlášky a nařízení – Obecně závazné vyhlášky).Předchozí článekZahájení oprav Pražské ulice se blíží
Další článekStručné informace z 12. zasedání Zastupitelstva města Dobříše