Zahájení oprav Pražské ulice se blíží

Část Pražské ulice v centru města


Jedním z nejbolavějších míst v našem městě je ulice Pražská, především její část v centru od zámku ke spořitelně.

V minulých letech probíhaly opravy vody a kanalizace, které byly provizorně zakryty dlažbou či asfaltem, na chodnících jen štěrkem. Původní plán počítal s tím, že již v roce 2019 dojde k celkové rekonstrukci ulice.

Ulice je ve správě Středočeského kraje, dobříšská radnice tedy má jen omezené možnosti, jak stavbu prosadit či urychlit. Krajská správa a údržba silnic (KSUS) vypsala v loňském roce výběrové řízení s částkou 47 mil. Kč. Nikdo se nepřihlásil. Následně došlo k přepracování zadání a k novému vyhlášení soutěže s částkou 49,6 mil. Kč bez DPH. V průběhu zadávacího řízení došlo k několika posunům termínů, do kdy mohou zájemci odevzdat své nabídky. Důvodem odkladů byly doplňující dotazy uchazečů, na které KSUS musela reagovat. Jednalo se většinou o upřesnění technických požadavků. Posledním termínem pro odevzdání nabídek byl den 27. 4. 2020. Nakonec se přihlásil jeden zájemce.

V současné době probíhá vyhodnocování nabídky, v hodnoticí komisi jsou i zástupci Dobříše. Pokud vše půjde dobrým směrem, bude v dohledné době vítěz vyhlášen a krajská správa silnic s ním uzavře smlouvu. Pak budeme znát i přesnější harmonogram, kdy se od kostela začne nahrazovat stará dlažba tichým asfaltem.

V první etapě dojde k rekonstrukci vozovky od kostela na světelnou křižovatku. Do druhé etapy je zařazena část od světelné křižovatky až na křižovatku s Fričovou, tedy i část Příbramské ul. V této části bude vyměněn povrch také na Tyršově náměstí. Na práce na silnici naváže město celkovou rekonstrukcí přilehlých chodníků. Na to je pro letošní rok v rozpočtu města vyhrazeno 18,5 mil. Kč. Jsme tedy blízko tomu, že letos v létě se začne opravovat. Přinese to značná omezení v celém centru, ale je to nezbytné proto, abychom se ve městě mohli lépe pohybovat auty, na kolech či pěšky.

Pavel Svoboda, starosta městaPředchozí článekGrantové řízení města Dobříše pro rok 2020
Další článekPožadavek občanů vyslyšen: Tříděný odpad se bude vyvážet i z barevných popelnic