Zahájení oprav Pražské ulice se blíží

Část Pražské ulice v centru města


Jedním z nejbolavějších míst v našem městě je ulice Pražská, především její část v centru od zámku ke spořitelně.

V minulých letech probíhaly opravy vody a kanalizace, které byly provizorně zakryty dlažbou či asfaltem, na chodnících jen štěrkem. Původní plán počítal s tím, že již v roce 2019 dojde k celkové rekonstrukci ulice.

Ulice je ve správě Středočeského kraje, dobříšská radnice tedy má jen omezené možnosti, jak stavbu prosadit či urychlit. Krajská správa a údržba silnic (KSUS) vypsala v loňském roce výběrové řízení s částkou 47 mil. Kč. Nikdo se nepřihlásil. Následně došlo k přepracování zadání a k novému vyhlášení soutěže s částkou 49,6 mil. Kč bez DPH. V průběhu zadávacího řízení došlo k několika posunům termínů, do kdy mohou zájemci odevzdat své nabídky. Důvodem odkladů byly doplňující dotazy uchazečů, na které KSUS musela reagovat. Jednalo se většinou o upřesnění technických požadavků. Posledním termínem pro odevzdání nabídek byl den 27. 4. 2020. Nakonec se přihlásil jeden zájemce.

V současné době probíhá vyhodnocování nabídky, v hodnoticí komisi jsou i zástupci Dobříše. Pokud vše půjde dobrým směrem, bude v dohledné době vítěz vyhlášen a krajská správa silnic s ním uzavře smlouvu. Pak budeme znát i přesnější harmonogram, kdy se od kostela začne nahrazovat stará dlažba tichým asfaltem.

V první etapě dojde k rekonstrukci vozovky od kostela na světelnou křižovatku. Do druhé etapy je zařazena část od světelné křižovatky až na křižovatku s Fričovou, tedy i část Příbramské ul. V této části bude vyměněn povrch také na Tyršově náměstí. Na práce na silnici naváže město celkovou rekonstrukcí přilehlých chodníků. Na to je pro letošní rok v rozpočtu města vyhrazeno 18,5 mil. Kč. Jsme tedy blízko tomu, že letos v létě se začne opravovat. Přinese to značná omezení v celém centru, ale je to nezbytné proto, abychom se ve městě mohli lépe pohybovat auty, na kolech či pěšky.

Pavel Svoboda, starosta města

Reklama