Pomáháme pěstounům!Víte, že Dětský domov Korkyně podporuje pěstounské rodiny?
Co nabízíme:
Doprovázíme, pomáháme a podporujeme pěstounskou rodinu (na základě dohody o výkonu pěstounské péče). To probíhá tak, že se rodina pravidelně (minimálně 1× za 2 měsíce) setkává s jejím klíčovým pracovníkem. S tím je možné konzultovat, sdílet, radit se. Pracovník pomáhá rodinám například s vyřizováním žádostí od nadací pro zajištění podpory pro dítě (např. hrazení kroužků, sportovního vybavení, speciálních pomůcek). Klíčový pracovník může asistovat při jednání s odborníky a institucemi.

Pravidelná setkávání pro pěstounské rodiny. Obvykle jednou měsíčně se naši pěstouni scházejí v tzv. klubu. Setkání jsou moderovaná a zaměřená vždy na určité téma. Kluby také slouží ke sdílení vlastních zkušeností.
O prázdninách organizujeme týdenní odlehčovací pobyt pro děti z pěstounských rodin, kde se dětem věnují pracovníci se zkušeností s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče, kteří rozumí potřebám těchto dětí a dokáží pro ně vymyslet a připravit bohatý program.
Organizujeme školení pro pěstouny, která probíhají obvykle v Dobříši. Na školení se pěstouni setkají se zkušeným odborníkem, který je připraven zodpovědět otázky výchovy dítěte, právní otázky, otázky týkající se zdravotního stavu, školní zralosti, specifických poruch učení a řadu dalších.

V nejbližší době můžeme všechny pěstouny pozvat na tuto vzdělávací akci:
3. listopadu školení na téma Jak dítě prožívá ztrátu a jak mu můžeme pomoci s lektorkou Lucií Salačovou.
Školení proběhne v dobříšském pastoračním centru.
V případě zájmu o naše služby nebo o účast na školení nás kontaktujte na telefonním čísle
735 171 848 nebo pošlete mail na denisa@ddkorkyne.cz, www.ddkorkyne.cz.

Dětský domov Korkyně, Dobříš

Reklama