Podpořené projekty prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy–Vltava

19


Místní akční skupina (MAS) Brdy–Vltava již třetím rokem finančně podporuje projekty realizované na jejím území. V první fázi byly podpořeny příměstské tábory pořádané Rodinným centrem Dobříšek a Obecně prospěšnou společností ČÁP. Celková finanční podpora oběma organizacím činí 1 186 500 Kč. Finance byly prostřednictvím MAS Brdy–Vltava poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Dalším podpořeným projektem bylo vybudování sociálního podniku Bistro a kavárna s příběhem v obci Davle. Příjemcem dotace je Portus Praha, s.r.o., který rozšíří svou výrobu nakládaných hermelínů právě o zmíněnou kavárnu. V té budou zaměstnány osoby s mentálním postižením. Projekt obdržel podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování kavárny ve výši 3 156 926 Kč a z Operačního programu Zaměstnanost na zahájení provozu ve výši 2 005 455 Kč.

Další finanční prostředky byly rozděleny mezi zemědělské a nezemědělské podnikatele. Projekty na podporu zemědělského podnikání zahrnovaly modernizaci farmy a hřebčína Thokala – vybudování přístřešků v Mokrovratech, pořízení zemědělského stroje pro Statek Adámek v Čelině a modernizaci budovy a strojů na statku Romana Hrubého v Záborné Lhotě. Celková podpora těmto projektům z Programu rozvoje venkova činí 3 494 878 Kč.

Další podpora směřovala místním podnikatelům. Jednalo se o modernizaci provozovny Ocelot Libčice, rozšíření kovovýroby v CREDO-ELEKTRO, spol. s r.o., dále o rekonstrukci ubytovacího zařízení Čím-Hrdlička a o vybudování výukových prostor v hřebčínu Thokala. Celková podpora těmto projektům činila 4 561 515 Kč.

V současné době je vyhlášena další výzva na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání, na budování odborných učeben základních škol a na zabezpečení komunikací pro chodce.

Více na www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8.

Reklama