Pečujme o svůj veřejný prostorTelevizory a sedací soupravy odložené na stanovištích tříděného odpadu, kontejner na jedlé tuky a oleje plný odpadu, který do něj nepatří nebo nevhodně zaparkované vozidlo znemožňující vyvážení zvonů na tříděný odpad, u nichž se následně rychle tvoří černá skládka. I takto nezodpovědně se někteří obyvatelé města (a nejen ti) chovají ve veřejném prostoru.

V roce 2018 vynaložilo město 226 000 Kč na úklid černých skládek, což je obnos, za který by mohlo město pořídit např. kontejnery na bioodpad pro cca 300 domácností. Za rok 2019 bylo vynaloženo na černé skládky 142 985 Kč, což odpovídá hodnotě cca 200 ks biokontejnerů. Přitom mohou občané města odevzdávat velkoobjemový odpad (koberce, sedací soupravy, skříně aj.) ve sběrném dvoře zdarma do výše 100 kg na osobu. Velká elektrozařízení jako televizory, lednice a další mohou občané odevzdávat ve SD také zdarma v rámci zpětného odběru. Město se nepříznivou situaci snaží řešit monitorováním postižených míst kamerovým systémem a instalováním fotopastí. Přitom odložení odpadu mimo vyhrazené místo je považováno za přestupek, za který je možné uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Cílem města však není své obyvatele pokutovat, ale vést je k zodpovědnosti. Je nutné si uvědomit, že za to, zda budeme žít v čistém a uklizeném městě, si jeho obyvatelé zodpovídají zejména sami svým chováním. Využívejme proto všech dostupných možností a odkládejme odpady tam, kde je pro ně vyhrazené místo. Pečujme o svůj veřejný prostor!

Odbor výstavby a životního prostředí

Reklama