Odpady v roce 2020 – vyhodnocení MESOH rokuPo pilotním provozu v r. 2019 byl v Dobříši dne 1. 12. 2019 spuštěn ostrý provoz motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství (MESOH).

K 30. 9. 2020 tak bylo uzavřeno druhé vyhodnocovací období. I s pilotním provozem v říjnu a listopadu 2019 tak máme za sebou prvních 12 měsíců s MESOH.

Statistka účasti v MESOH

Do systému MESOH bylo na konci září zapojeno 32,78 % stanovišť, tj. domácností z celkového počtu 4 100.

Procento zapojení

Rodinné domy → 66 %
Bytové domy → 13 %
Chaty a chalupy → 10 %

Počet osob zaevidovaných v MESOH

rodinné domy → 4 631
bytové domy → 2 226
panelové domy → 1 759
chaty → 437
radnice, pečovatelský dům → 429
celkem → 9 482

Statistika odpadů

Rok 2020 je z pohledu produkovaného množství směsného komunálního odpadu (SKO) atypický. Vlivem nouzového stavu na jaře a znovu na podzim strávilo velké množství občanů nuceně čas doma nebo na svých chatách. Mnoho z nás tento čas využilo pro velký úklid, který vedl k mimořádnému zvýšení produkce odpadu. Řada obcí uvádí nyní zvýšení množství SKO
o 15–30 % oproti roku 2019.

Za 12 měsíců s MESOH, tj. 10/2019 až 9/2020 se svezlo od domů 1 419,7 tun SKO. To je oproti předchozím 12 měsícům pokles o 168,7 tun, tj. –11 %. Zvýšený úklid domácností se projevil na zvýšeném množství velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce atd.) odevzdávaného občany zdarma ve sběrném dvoře Dokas. Za období MESOH roku tam občané přivezli o 33,4 tun více než za předchozí období. I po sečtení množství SKO svezeného od domů s odpadem odevzdaným ve sběrném dvoře vykazuje Dobříš meziroční pokles o 135 tun (–8 %). To je ve srovnání s většinou obcí mimořádný úspěch s ohledem na změnu produkce odpadu v koronavirovém roce.

V tříděném odpadu se situace za 12 měsíců MESOH roku také zlepšila. Množství plastu odevzdávaného ve sběrném dvoře i sváženého z pytlů a nádob od domů vzrostlo o 29,3 tun (+27 %). Papíru vytřídili obyvatelé o 22 tun více než v předchozím období (+11 %).

Snazšímu třídění také pomohlo zavedení barevných popelnic. Papír a plast se od léta svážejí jak z pytlů, tak ze žlutých a modrých popelnic. Ty lze koupit ve sběrném dvoře Dokas. Vedle svozu od domu zůstává možnost odevzdat odpad 6 dnů v týdnu ve sběrném dvoře.

Na podzim 2019 při startu MESOH jsme si jako cíl v Dobříši stanovili zvýšení množství tříděného odpadu a další snižování směsného komunálního odpadu. Vytřídit plast na dvojnásobek se nám podařilo jen částečně. Zde máme v Dobříši jistě další rezervu. To potvrdil i namátkový rozbor obsahu 2 kontejnerů na SKO, ve kterých tvořil nevytříděný plast 20 % objemu. U papíru jsme již v roce 2019 byli téměř na hodnotách srovnatelných s dalšími obcemi, kde se dobře třídí.
Pro porovnání mezi obcemi se používá nejčastěji přepočet odpadu na obyvatele a rok. Čísla za poslední rok vypadají v Dobříši takto:

Množství odpadu na obyvatele (kg na obyvatele a rok)

SKO svoz + objemný odpad → 174
Plast → 15
Papír → 26

Již několik let nezisková organizace Arnika uděluje tzv. Odpadového Oskara za omezování produkce odpadů. Do soutěže se hlásí města s produkcí SKO pod 150 kg na obyvatele a rok. V roce 2020 v obcích nad 5 000 obyvatel ve Středočeském kraji získalo tuto cenu město Sedlčany, za produkci SKO 130 kg / obyvatel. Celorepublikově byl v této kategorii nejlepší Fulnek s 98,4 kg / obyvatel.
V Dobříši tento ukazatel dlouhodobě klesá, i když letos vlivem zvýšeného úklidu vzrostl. Produkce odpadu ve městech je zpravidla vyšší než v malých obcích, kde obyvatelé mají možnosti lépe zužitkovat bioodpad. Odpadového Oskara za rok 2020 v nejmenších obcích získaly Dalešice s produkcí 42,5 kg / obyvatel.

Při startu MESOH v roce 2019 jsme jako o možném výhledu pro Dobříš diskutovali o hodnotě 120 kg / obyvatel, ke které bychom se chtěli dostat za 5 let. Zde nás čeká ještě kus práce. Ke snižování směsného odpadu přispívá i důsledné oddělování kuchyňského odpadu. Ten obsahuje až 80 % vody, takže jeho převážení je neekonomické. U rodinných domů je nakládání s bioodpadem snazší. Nejvhodnější je kompostování na zahradě – nic se nikam nevozí a majitel ještě získává kvalitní hnojivo do záhonů. Zde město podalo žádost o dotaci na domácí kompostéry, která byla nyní v listopadu ve výši 2 mil. Kč schválena. Pro bytovky bylo tento rok instalováno prvních 5 biotejnerů, do kterých obyvatelé přilehlých domů již vyhazují kuchyňské zbytky. Příští rok přibydou další.

Odpadoví premianti

Nejlepším třídičem za sledované období je 7členná rodina s dětmi, které jsou školou povinné. Celkový vyprodukovaný odpad na jednoho člena rodiny je 479 litrů za uplynulých 10 měsíců. Takto početná rodina nedává svou popelnici pravidelně ke svozu každých 14 dní, někdy ani každý měsíc, protože ji nenaplní, ale většinu vyprodukovaného odpadu vytřídí. Získali plný počet bodů za kompostování, protože jejich kuchyňský bioodpad nekončí v popelnici, což by se promítlo v objemu odpadu a počtu svozů.

Na dalších místech se umístili samostatně žijící senioři: pán zřejmě žijící podle zásad „zero waste“. Zaplněnou popelnici ke svozu přistavil za 12 měsíců jednou(!) a mezitím odevzdal několik pytlů vytříděného odpadu. Místostarostka Dagmar Mášová k tomu uvedla: „S tímto pánem jsem mluvila při vyplňování dotazníku a měl obavu, že vzhledem ke svému způsobu produkce odpadu, který praktikuje již několik let, bude mít tak málo odpadu, že bude mít málo bodů.“

Početných rodin je v první skupině poměrně dost, ať se jedná o rodiny, které mají více dětí, nebo vícegenerační rodiny. Příklady: 9členná rodina s miminkem, kterým stačí 110litrová popelnice. Vícegenerační rodina 10 lidí s jednou 120litrovou popelnicí, stejně tak další 8členná rodina.
Řada občanů při změně svozu na 1× za 14 dnů mělo obavu, že nebudou mít kam svůj odpad dávat. „Jsem moc ráda, že je mezi námi rostoucí skupina lidí, kteří přemýšlejí nad tím, co nakupují a jak se svým odpadem nakládají,“ dodala místostarostka Mášová.
Kolik jsme ušetřili

Za období MESOH roku jsme snížili objem SKO o 135 tun, to představuje jen na skládkovném úsporu 149 850 Kč. Tento objem by zaplnil 15 popelářských aut, která nemusela jet na skládku Bytíz a zpět. Za vytříděný plast, papír a další suroviny jsme získali odměnu od EKO-KOMu ve výši 1 164 505 Kč, to je o 188 tisíc Kč více (19 %) ve srovnání s přechozím obdobím.
Přesný evidenční systém umožňuje odměnit ty, kteří ke svému odpadu přistupují odpovědně. Každý může sledovat na svém odpadovém účtu www.mojeodpadky.cz, jak splňuje kritéria a získává EKO-BODY. Za uplynulý MESOH rok nasbírali občané za ekologické chování celkem 102 409 EKO-BODŮ. Při rozdělení do 5 skupin podle získaných bodů je v prvních 4 skupinách 26 % domácností. Přesná výše slevy pro jednotlivé domácnosti se bude odvíjet od výše poplatku za odpad na rok 2021, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo v prosinci. Slevu následně uvidí každý ve svém odpadovém účtu. Slevu nemohou získat domácnosti, které se do systému MESOH nezapojily.

Budoucnost MESOH

Systém MESOH patří mezi moderní řešení, kdy obyvatelé platí podle svého nakládaní s odpady. Takové systémy postupně zavádí stále více měst. Souvisí to i s připravovanou změnou odpadového zákona. V Německu zákaz skládkování nevytříděného odpadu platí od r. 2005, v ČR nyní diskutujeme, zda rok 2024 není moc brzy. Podle současného návrhu bude v České republice zakázáno skládkování SKO od roku 2030. I když ještě pár let půjde odpad vozit na skládky, cena se bude zvyšovat. Obce budou moci získat slevu na skládkovném v závislosti na poklesu množství směsného komunálního odpadu, který se bude sledovat v kg / osoba a rok. Podle diskutovaných návrhů z letošního léta bude pro slevy potřeba pohybovat se pod 200 kg / osoba. To sice plníme v Dobříši už nyní, sleva bude ale tím větší, čím méně SKO na hlavu vyprodukujeme.

Díky MESOH máme v Dobříši lepší přehled, kde odpad vzniká a jak celé odpadové hospodářství nastavit. Pro rok 2021 se chceme více zaměřit na bytové domy, kde je momentálně nižší zapojenost a kde je třeba podle konkrétního místa navrhnout vznik uzavřených sběrných hnízd. Smlouva s provozovatelem systému MESOH, firmou ISNO IT, s. r. o., končí na konci tohoto roku. Chceme systém dál využívat tak, aby každý obyvatel měl možnost sledovat přesně, kolik a jakého odpadu odevzdal. Zjišťovali jsme také alternativy. MESOH je stále nejrozšířenější systém evidence s motivační složkou v ČR. I když jsme na jaře předpokládali, že vypíšeme výběrové řízení, ukázalo se, že naše požadavky jsou natolik specifické, že by je splnila opět jen firma ISNO IT, s. r. o., proto soutěž nebudeme vypisovat. Budeme tak postupovat podle výjimky dle článku 9 směrnice č. 1/2000, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Detailní statistiky najdete na webových stránkách města: http://mestodobris.cz/odpady-v-roce-2020-vyhodnoceni-mesoh-roku/d-481686.

Děkujeme, že třídíte a nad odpadem přemýšlíte, už když nakupujete.

Dagmar Mášová, Pavel SvobodaPředchozí článekÚdržba městské zeleně v roce 2020
Další článekProjekt rekonstrukce náměstí Komenského